Tikkurila Patio Impregnat Do Kostki Brukowej

Do przemysłowo barwionej i niebarwionej, betonowej, kostki brukowej lub płyt. Nie zaleca się stosowania produktu na nowej kostce lub podłożach niechłonnych, takich jak beton polerowany lub kamień naturalny.

 

Do przemysłowo barwionej i niebarwionej, betonowej, kostki brukowej lub płyt. Nie zaleca się stosowania produktu na nowej kostce lub podłożach niechłonnych, takich jak beton polerowany lub kamień naturalny.
Przykłady zastosowania
-
Tikkurila Patio Paving Stain - bejca do płytek brukowych
 

DANE TECHNICZNE
  
Baza
EK
Kolory
Produkt bezbarwny. Barwienie zgodnie z kolekcją kolorów Tikkurila Patio Paving Stone (TVT EK01 - TVT EK10). Dodatkowo produkt dostępny jest w kolorze białym EK00. Zawsze należy zabarwić
produkt przed użyciem.
 
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
 
Wydajność
4-8 m2/l dla jednej warstwy nakładanej na betonową kostkę lub płyty (w zależności od chłonności podłoża).
 
Wielkość opakowań
0,9l, 2,7l oraz 9 l
 
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk. Do aplikacji natryskowej zalecany jest opryskiwacz plecakowy lub podobny.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Powierzchnia jest sucha (możliwość chodzenia) po kilku godzinach. Schnięcie uzależnione jest od porowatości powierzchni i ilości użytej bejcy. Następną warstwę można nakładać po wyschnięciu powierzchni, po kilku godzinach, w zależności od warunków
Zawartość części stałych
Ok. 10 % obj.
Gęstość
1 kg/l, ISO 2811

 
INSTRUKCJE STOSOWANIA
 
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura powietrza, powierzchni i bejcy musi wynosić, co najmniej +5ºC, a wilgotność względna powietrza podczas malowania i suszenia powinna być poniżej 80%.
 
Przygotowanie
Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki ciśnieniowej, w razie potrzeby używać środków do czyszczenia kostki brukowej zgodnie z instrukcją stosowania produktu. W przypadku, gdy nawierzchnia z kostki lub płyt jest stosunkowo nowa, używać dyszy turbo lub przynajmniej dostatecznego ciśnienia w celu zapewnienia chłonności powierzchni.
 
Rozcieńczanie
Woda.
 
Nakładanie
Zawsze należy wykonać aplikację testową, aby znaleźć najbardziej odpowiedni kolor, metodę aplikacji, ilość rozcieńczalnika i ilości
warstw niezbędnych do uzyskania pożądanego efektu. Rozcieńczać maksymalnie do 50% (2 części bejcy, 1 część wody). Mieszać bejcę przed i w czasie stosowania wyrobu. Nanosić za pomocą pędzla, wałka lub opryskiwacza plecakowego. Przy użyciu metody natryskowej, w razie konieczności powierzchnię należy wykończyć wałkiem lub pędzlem, w celu zapewnienia odpowiedniego wchłonięcia się produktu w porach podłoża. Aplikować równomiernie i bez przerw, należy unikać stosowania grubych warstw. Niebarwiona (szary beton), betonowa kostka brukowa i płyty: wybrać pożądany kolor z kolekcji kolorów Tikkurila Patio Paving Stone. Nałożyć 1-2 warstwy w zależności od chłonności podłoża i pożądanego efektu końcowego.
Zalecane jest rozcieńczenie pierwszej warstwy, należy zastosować kilka warstw w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Przemysłowo barwione, betonowe, kostki brukowe i płyty: wybrać kolor możliwie najbliższy malowanemu podłożu. Nałożyć 1-2 warstwy w zależności od chłonności podłoża i pożądanego efektu końcowego.
Zazwyczaj jedna warstwa jest wystarczająca.
Uwaga
Betonowa kostka brukowa i płyty są narażone na ciągłe oddziaływanie warunków atmosferycznych
i silne obciążenia mechaniczne. W związku z tym mogą one wymagać renowacji niemal co roku. Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Produkt jest transparentny i dlatego nie nadaje się do zmiany koloru uprzednio przemysłowo barwionych kostek brukowych lub płyt. Produkt zalecany jest tylko do odświeżenia wyglądu. Wiek kostki brukowej i płyt może mieć wpływ na finalny kolor powłoki. Zanieczyszczenia takie jak olej silnikowy lub wykrystalizowane sole również mogą mieć wpływ na ostateczny kolor.
 
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy myć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.