Tikkurila Anti-Reflex White 2

Antyrefleksyjna farba do sufitów.

Biała, antyrefleksyjna, wodorozcieńczalna, wysokiej jakości głęboko matowa farba lateksowa do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikatowej kompozycji związków tytanu oraz wypełniaczy funkcyjnych farba niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża.

 

Opis

Biała, antyrefleksyjna, wodorozcieńczalna, wysokiej jakości głęboko matowa farba lateksowa do malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki unikatowej kompozycji związków tytanu oraz wypełniaczy funkcyjnych farba niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierówności podłoża.
Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola) i służby zdrowia (szpitale), zakładach produkcyjnych, także branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)*.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

Matt Xtreme Technology
•Właściwości antyrefleksyjne optycznie niwelują niedoskonałości podłoża
•Jednolita matowa powłoka niezależnie od kąta padania światła
•Głęboko matowe wykończenie – stopień połysku [2]

Bardzo dobre krycie
•Wystarczy jedna warstwa farby - przemalowania sufitów białych lub w odcieniach bieli**
Doskonały efekt finalny
•Brak smug i pasów
•Efekt gładkiej powłoki dzięki bardzo dobrej rozlewności farby
•Możliwość wykonania poprawek miejscowych dzięki wydłużonemu czasowi otwarcia

Ekologiczna receptura
•Niska zawartość LZO, poniżej wymaganej normy
•Neutralny zapach w trakcie malowania

Łatwość aplikacji
•Niepryskająca i niekapiąca formuła

*W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w/w obiektach prosimy o kontakt z naszym działem technicznym: http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65.
** Pod warunkiem, że istniejąca powłoka pozbawiona jest plam, przebarwień itp.

Przykłady zastosowania

Farba TIKKURILA ANTI-REFLEX white [2] przeznaczona jest do malowania sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z włókna szklanego i materiałów podobnego typu. Produkt nadaje się również dekoracyjnego malowania betonu. Idealnie sprawdzi się m.in. w: pokojach dziennych, dziecięcych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach, korytarzach, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Szczególnie polecana jest do malowania sufitów o dużej powierzchni i dużym doświetleniu, tworzy całkowicie matową i pozbawioną refleksów świetlnych drobnoziarnistą powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

Właściwości

Wydziela neutralny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy jednolitą głęboko matową powłokę odporną na delikatne przemywanie.

Kolory

Biały.

Stopień połysku.

Pełny mat

Wydajność.

Do 8 m2/l, przy jednokrotnym malowaniu. Praktyczna wydajność uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego.

Wielkość opakowań.

3 l, 10 l

Nakładanie.

Wałek, pędzel, natrysk (0,017 - 0,021).

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

Farba schnie ok. 30 minut. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił ok. 3 godzin.

Odporność na naświetlanie.

Odporność na naświetlanie w pomieszczeniach o zwiększonej higienie pracy np. szpitale: po 8-godzinnym ciągłym naświetlaniu lampą UVC ( odległość od powłoki -1,5 m) powłoka nie żółknie.

Gęstość.

ok.1,29 g/cm3

Przechowywanie.

Termin ważności: 2 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania.

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od 5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie.

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką, tynk, beton oraz płyty wiórowe, pilśniowe i gipsowe: oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer lub rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) białą farbą Tikkurila Anti Reflex white [2].

Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi: przed malowaniem powierzchnię należy dokładnie zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć,a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Spłukać dokładnie wodą, wysuszyć.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi i wapiennymi: powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką,
całą powierzchnię zagruntować farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer lub rozcieńczoną wodą (maksymalnie do 20%) białą farbą Tikkurila Anti Reflex white [2].

Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże. W przypadku podłoży sypkich przed gruntowaniem właściwym należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu. W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Ważne: Nie rozpoczynać malowania gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C.

Malowanie ubytków.

Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże.

Rozcieńczanie.

Nie wymaga rozcieńczania, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Nakładanie.

Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1- lub 2-krotne malowanie.
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Czyszczenie narzędzi.

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC).

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 15 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami.

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

INFORMACJE DODATKOWE

Spoiwo: Kopolimer etylenu i octanu winylu.