Capatect-Mineral-Leichtputz R+K

Tynk mineralny-lekki, modyfikowany, nowej generacji, na zaprawie wapienno-cementowej, o fakturze kornika lub baranka.

Zastosowanie

Tynki mineralne-lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do użycia po zarobieniu wodą, dekoracyjne, o fakturze kornika lub baranka. Stosowane jako wierzchnia warstwa w systemach ociepleń / na:

 • Capatect 100,
 • Capatect Mineral,
 • Surowym betonie
 • starych tynkach mineralnych,
 • tynkach podkładowych grupy PII i PIII

Składnik krajowych systemów ociepleń posiadających krajowe Aprobaty Techniczne:

 • Capatect 100
 • Capatect Mineral

Tynków Capatect MLP R i K nie należy stosować na powierzchniach z wykwitami solnymi, jak również na podłożach z tworzyw sztucznych lub drewna.

Właściwości

 • Niepalne w systemie Capatect 100 z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej.
 • NRO w systemie Capatect Mineral z płytami termoizolacyjnymi ze styropianu.
 • Wysoce przepuszczalne dla pary wodnej.
 • Łatwe w obróbce dzięki dodatkowi lekkich wypełniaczy.
 • Bardzo wydajne dzięki bardzo niskim wartościom zużycia i łatwej obróbce.
 • Przyjazne dla środowiska.
 • Spoiwo: cement biały i białe wapno hydratyzowane z niewielką ilością dodatków organicznych.
 • Dodatek substancji uszlachetniających w celu hydrofobizacji oraz ułatwienia obróbki i poprawy przyczepności.

Wielkość opakowań

Worek 25 kg

Barwa

Biała naturalna.

Zalecane malowanie farbami: Capatect SI Fassadenfinish, Sylitol-Finish, Muresko, ThermoSan, Amphisilan, CarboSol. Kolory o współczynniku jasności < 20 nie nadają się do stosowania na systemach dociepleń Capatect.

Stopień połysku

Matowy

Składowanie

Przechowywać jak produkty zawiera- jące cement lub wapno w suchym miejscu, nie narażać na działanie wilgoci. Składować do 12 miesięcy.

Grubość ekwiwalentnej warstwy powietrza równoważna dyfuzji SdH2O

0,07–0,30 m wg DIN EN ISO 7783-2

Konsystencja

sucha zaprawa

Absorpcja wody spowodowana kapilarnym podciąganiem wody

W < 0,5 kg/m2 po 24 h, wg DIN 1609

Produkt nr.

Nr Produktu Faktura Uziarnienie (mm) Zużycie ok. (kg/m²)
Capatect-Mineral-Leichtputz R30 kornik 3,0 2,5
Capatect 139 ML K15 baranek 1,5 2,1
Capatect 139 ML K20 baranek 2,0 2,5
Capatect 136 ML K30 baranek 3,0 3,5

 

Podane wartości zużycia są danymi orientacyjnymi, które nie uwzględniają strat przy nakładaniu. Należy uwzględnić także odchylenia uwarunkowane specyfiką obiektu i warunkami obróbki.