Tikkurila Feelings Effect Finish

tikkurila feelings interior paint, farby dekoracyjne do wnętrz

Tikkurila Feelings Effect Finishto wysokiej jakości wodorozcieńczalna bejca do zadań specjalnych z serii Interior Paint, przeznaczona do dekorowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Bejca umożliwia wykonywanie efektów dekoracyjnych na powierzchniach, które zostały uprzednio wymalowane farbą do wnętrz Tikurila Feelings Interior Paint.

Zależnie od użytego narzędzia malarskiego farby dekoracyjne do wnętrz z serii Effect Finish pozwalają uzyskać głębokie, matowe wykończenie o wybranym efekcie strukturalnym. Ostateczny efekt kolorystyczny warstwy wykończeniowej jest uzależniony od koloru farby Tikurila Feelings Interior Paint, która została użytki jako podkład.

Interesują Cię farby dekoracyjne do wnętrz Tikkurila?

Zajrzyj do Studia Farb Pigmentologia przy ulicy Franciszka Klimczaka 13 w Miasteczku Wilanów. W naszym sklepie stacjonarnym znajdziesz bogaty wybór produktów dekoracyjnych Tikkurila, a doświadczony i przyjazny personel z przyjemnością odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!

Zastosowanie:

Ściany oraz sufity wewnątrz pomieszczeń.

Wielkość opakowań:

0,9 l

Wydajność:

13-18 m2/l dla jednej warstwy. Informację tę należy traktować jako przybliżoną, ponieważ rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura i porowatość powierzchni malowanej.

Kolory:

Kolory Tikkurila Feelings. Ostateczny kolor bejcy Tikkurila Feelings Effect Finish uzależniony jest od koloru farby Tikkurila Feelings Interior Paint użytej jako warstwa podkładowa.

Dane techniczne:

  • Baza:

CAP

  • Stopień połysku:

Pełny mat

  • Klasa emisji materiału budowlanego:

M1

  • Odporność na ścieranie:

możliwość ścierania wilgotną szmatką

  • Odporność chemiczna:

dobra (ISO 2812-1)

  • Odporność na wysokie temperatury:

do +85°C

  • Zawartość części stałych:

ok. 20%

  • Gęstość:

ok. 1,1 kg/l

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat.A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO

  • Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże musi być czyste, suche i odtłuszczone. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, gdy to konieczne, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie, uprzednio malowane farbą z połyskiem, są wyrównane i zmatowione.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Gruntowanie:

Należy zagruntować powierzchnię, zarówno nową, jak i uprzednio malowaną, dwiema warstwami farby Tikkurila Feelings Interior Paint.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza pomiędzy +15°C a +23°C, wilgotność powietrza od 30 do 70%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel lub wałek. Wykończenie wałkiem do efektów specjalnych.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć bejcę wodą do 20%.

Malowanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nałożyć równomiernie jedną warstwę Tikkurila Feelings Effect Paint. Natychmiast wykończyć wałkiem do efektów specjalnych, prowadząc wałek w jednym kierunku i pracując na pasie powierzchni o szerokości ok. 1 m. Po każdym pasie oczyścić wałek z nadmiaru bejcy poprzez rolowanie na czystym, grubym kawałku papieru lub kartonu. Jeśli wymagany jest bardziej przezroczysty efekt, zaleca się rozcieńczenie bejcy wodą do 20%. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj bejca osiąga suchość dotykową po upływie 3 godzin. Ostateczna twardość powłoki po 14 dniach. 

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste puszki należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić produkt przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.