Tikkurila Feelings Interior Paints

Głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach.  Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, szpachlowanych, z tynku, z cegły, na powierzchniach kartonowych, drewnianych, gotowych płytach gipsowych, płytach wiórowych oraz płytach pilśniowych. Malowanie ekranów. 

 

Rodzaj
Akrylowa farba lateksowa do wnętrz
Opis
Głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach.  Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, szpachlowanych, z tynku, z cegły, na powierzchniach kartonowych, drewnianych, gotowych płytach gipsowych, płytach wiórowych oraz płytach pilśniowych. 

Przykłady zastosowania
Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for interior walls The paint is full-matt Tool: roller Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
7
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
 
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

Chłonne powierzchnie 7 - 9 m2

Niechłonne powierzchnie 10-12 m2/l

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy metodzie natryskowej użyć dyszy o parametrach 0,017"-0,021".  Rozcieńczyć 0 - 10% objętościowo.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: pyłosuchość po 0,5 godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 1-2 godzin.
Odporność na szorowanie na mokro
Odporność na szorowanie na mokro: SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998
Odporność na wysokie temperatury
+85°C ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Odporność chemiczna
Odporność chemiczna: odporna na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami, np. benzyna lakiernicza.
Zawartość części stałych
Ok. 40% w zależności od koloru.
Gęstość
1,3 kg/l, ISO 2811, w zależności od koloru.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą szpachlówki Tikkurila Presto LV po wyschnięciu zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy umyć całą powierzchnię stosując detergent Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Powierzchnie z połyskiem zmatowić, np. papierem ściernym i odpylić. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować przy użyciu Tikkurila Presto LV. Następnie zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed użyciem oraz rozcieńczyć, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Powierzchnie malowane Tikkurila Feelings Interior Paint mogą być przemalowane tą samą farbą lub inną farbą wodorozcieńczalną marki Tikkurila. Patrz sekcja "Przygotowanie podłoża".
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić je wodą.