Beckers Scotte R2

BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 jest antyrefleksyjną, wodorozcieńczalną, wysokiej jakości głęboko matową farbą lateksową, przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolnowychowawczych (szkoły, przedszkola, żłobki ) i służby zdrowia (szpitale, przychodnie - z wyłączeniem pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy jednolitą powłokę odporną na delikatne przemywanie, charakteryzującą się szybkim czasem schnięcia i dobrym kryciem. Farba BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem Nordic Ecolabel przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

 

Przeznaczenie

Farba BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 przeznaczona jest do malowania sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz i materiałów podobnego typu. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu. Idealnie sprawdzi się m.in. w: pokojach dziennych, dziecięcych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach, korytarzach, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Szczególnie polecana jest do malowania sufitów o dużej powierzchni i dużym doświetleniu, tworzy drobnoziarnistą powierzchnię, całkowicie matową i pozbawioną refleksów świetlnych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźno związane elementy starej powłoki. Zmyć powierzchnię przy pomocy preparatu BECKERS INOMHUSTVÄTT, następnie umyć wodą i dokładnie wytrzeć. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpylić. Łuszczące się elementy starej powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą, wysuszyć. Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Zaizolować powierzchnię farbą BECKERS SCOTTE BINDER, a następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Zaizolować podłoże farbą BECKERS SCOTTE BINDER Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże. WAŻNE: Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C.

Sposób stosowania

APLIKACJA: Metody: Pędzel, wałek, natrysk. Rozcieńczenie: Nie wymaga rozcieńczania. W razie potrzeby użyć wody(maksymalnie 5%).

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Temperatura aplikacji: Temperatura powłoki od +8°C do +25°C. Malowanie: Dokładnie wymieszać produkt. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2.

Czas schnięcia

W temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 0,5 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp czasu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Kolory

Biały, baza A.

Stopień połysku

Głęboki mat [2].

Wydajność teoretyczna

6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu; rzeczywista wydajność w dużej mierze uzależniona jest od faktury i chłonności podłoża, od metody aplikacji i rodzaju użytego narzędzia malarskiego, od koloru itp.

Opakowania

4 l – biały 10 l – biały/baza A

Termin przydatności / data produkcji

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Data produkcji: dwie pierwsze cyfry z kodu umieszczonego na opakowaniu np. N131816 – oznacza datę produkcji w 2013r.

Ochrona środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.