Tikkurila Luja Moisture Stop

Preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci

Wodorozcieńczalny preparat stosowany w celu podniesienia odporności podłoża na wilgoć.  Do stosowania wewnątrz pomieszczeń jako preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci. Nadaje się do powierzchni naprawianych przy użyciu szpachlówki Tikkurila Presto LV, do różnego rodzaju płyt stosowanych w budownictwie oraz jako klej do tapet z włókna szklanego itp. Wraz z produktami Tikkurila Luja stanowi zestaw produktów podwyższających odporność na działanie wilgoci.

Zzastosowanie:

Ściany wewnętrzne i sufity.

Wielkość opakowań:

3 l; 10 l

Wydajność:

Około 4 - 6 m2 /l, bez rozcieńczania.

Kolory:

Półprzezroczysty zielony.

Dane techniczne:

  • Zawartość części stałych:

39%

  • Gęstość:

około 1.2 kg/l, ISO 2811

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Usunąć brud i kurz. Jeśli na powierzchni przeznaczonej do malowania znajduje się pleśń, należy znaleźć jej przyczynę oraz usunąć ją dokładnie przed malowaniem za pomocą odpowiedniego środka dezynfekującego do ścian. Usunąć luźne, łuszczenie się elementy farby za pomocą skrobaka. Usunąć całkowicie winylowe pokrycia ścienne i płytki ceramiczne. Zmatowić błyszczące powierzchnie. Umyć powierzchnię używając Tikkurila Maalipesu, jeśli to konieczne i spłukać dokładnie wodą. Wypełnić tynkowane itp. powierzchnie używając Tikkurila Presto LV do pomieszczeń wilgotnych. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz.

Warunki nakładania:

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Malowanie:

Wymieszać Tikkurila Luja Moisture Stop przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy Tikkurila Luja Moisture Stop za pomocą wałka; narożniki i okolice otworów wykończyć pędzlem. Farbę na pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą (1 część Tikkurila Luja Moisture Stop i 1 część wody). Odczekać 1-4 godzin pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw. Następnie, po ok. 4 h nałożyć 1-2 warstwy farby nawierzchniowej Tikkurila Luja Matt / Tikkurila Luja Semi Matt / Tikkurila Luja Semi Gloss.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

Farba jest powierzchniowo sucha po około 4 godz. Nakładać kolejną warstwę po 4 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy umyć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej wody.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Transport i składowanie:

Chronić farbę przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.