Tikkurila Taika Pearl Paint

Farba perłowa

Półprzezroczysta, wodorozcieńczalna farba do tintingu nadająca perłowy efekt. Może być stosowana do malowania całej powierzchni lub do wykonywania wzorów dekoracyjnych.

Za pomocą farb Tikkurila Pearl Paint można stworzyć niepowtarzalne połyskujące elementy w kolorze srebra lub złota. Produkt można także stosować do wykańczania i renowacji mebli czy innych przedmiotów dekoracyjnych. Przy pomocy różnych narzędzi czy sposobów malowania można wykreować dowolne efekty dekoracyjne. Perłowy połysk, jaki daje Tikkurila Pearl Paint, podkreśli stylowy charakter i szyk wzorów.

Zastosowanie:

Może być stosowana na ścianach wewnętrznych, meblach itp. oraz tam gdzie wymagany jest dekoracyjny efekt malowanych powierzchni. Może być używana jako podstawowe malowanie bądź na podłożach uprzednio malowanych alkidowymi lub katalitycznymi farbami lub lakierowanych powierzchniach. Dobre oświetlenie podkreśla efekt.

Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach płyt kartonowo-gipsowych, betonu, drewna, płyt pilśniowych, płyt wiórowych, metalu i podobnych podłoży.

Wielkość opakowań:

0,23 l; 0,9 l

Wydajność:

6 - 8 m2/l

Kolory:

Karta kolorów Taika.

Dane techniczne:

  • Właściwości:

Bazy: srebrna (HM) i złota (KM).

  • Baza:

HM i KM

  • Stopień połysku:

półpołysk

  • Klasa emisji materiału budowlanego:

M1

  • Odporność na zmywanie:

5 000 cykli (SFS 3755)

  • Odporność na wysokie temperatury:

do +85˚C (ISO 4211-3)

  • Odporność chemiczna:

Odporność na środki czystości i łagodne rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza. Kolorowe plamy z kawy, herbaty, itp. powinny być natychmiast wytarte.

  • Zawartość części stałych:

ok. 35%

  • Gęstość:

ok. 1,1 kg/l, (bez kolorowania) (ISO2811)

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 200g. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Przygotowanie surowego podłoża:

Usunąć dokładnie zabrudzenia oraz kurz z surowej powierzchni przeznaczonej do malowania, w celu zapewnienia dobrej przyczepności farby.

Powierzchnie drewniane:

Zabezpieczyć sęki przeznaczonym do tego celu lakierem. Zagruntować powierzchnię farbą podkładową Tikkurila Feelings Furniture Primer lub Tikkurila Otex Adhesion Primer. Tikkurila Taika Pearl Paint może być także nakładana bezpośrednio na czyste powierzchnie z drewna, które są w dobrym stanie.

Powierzchnie metalowe:

Podłoża z metalu należy zagruntować antykorozyjną farbą podkładową Tikkurila Everal Corrostop lub Tikkurila Everal Metal Primer.

Ściany:

W razie potrzeby wygładzić podłoże przy pomocy odpowiedniej szpachlówki, a po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Usunąć pył po szlifowaniu. Nałożyć dwie warstwy farby do ścian wewnętrznych, np. Tikkurila Harmony/Tikkurila Feelings Interior Paint.

Przygotowanie powierzchni uprzednio malowanych:

Zmyć uprzednio malowane powierzchnie rozcieńczonym preparatem Tikkurila Maalipesu, delikatnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie drewniane:

Usunąć odpadającą farbę lub lakier za pomocą szpachli. Powierzchnie z połyskiem zmatowić za pomocą papieru ściernego. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką, a po wyschnięciu zeszlifować. Surowe powierzchnie zagruntować. Uwaga: Należy zastosować farbę podkładową Tikkurila Otex Adhesion Primer na powierzchniach uprzednio malowanych lakierem nitrocelulozowym.

Ściany:

Zeszlifować stwardniałą farbę i zmatowić papierem ściernym powierzchnie z połyskiem. Usunąć pył po szlifowaniu. Wypełnić pęknięcia i dziury szpachlówką ogólnego zastosowania, a po wyschnięciu zeszlifować. Usunąć pył po szlifowaniu. Zagruntować niemalowane uprzednio powierzchnie.

Warunki nakładania:

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, temperatura powietrza powyżej +10˚C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Stosunkowo niska temperatura (ok. +15˚C) i podwyższona wilgotność (50-70%) zapobiega szybkiemu wyschnięciu farby i ułatwia pracę.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek do specjalnych efektów, natrysk. Do nakładania farby należy stosować wałek z krótkim włosiem a następne pędzel lub wałek do wzorów, w celu uzyskania dekoracyjnego efektu. Konwencjonalny natrysk: dysza 1,8mm, rozcieńczenie wodą  do 40%

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Malowanie:

Przed aplikacją dokładnie wymieszać farbę.

Meble itp.: Nałożyć 2 warstwy Tikkurila Taika Pearl Paint za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Na dużych powierzchniach zaleca się nakładanie farby za pomocą wałka i rozprowadzenie jej pędzlem. Należy używać dobrej jakości pędzla ze sztucznym włosiem. Perłowy efekt jest pięknie widoczny na śladach pociągnięć pędzla.

Ściany: Na ścianach najlepsze efekty uzyskać można przy miejscowym zastosowaniu farby perłowej Tikkurila Taika, gdzie częściowo pozostanie widoczna farba podkładowa. Zalecane kolory podkładowe pod Tikkurila Taika Pearl Paint można znaleźć w karcie kolorów Taika. Nakładać farbę stopniowo na niewielkich obszarach powierzchni (ok. 1m2). Najpierw nałożyć obficie farbę za pomocą wałka z krótkim włosiem, przeznaczonego do gładkich powierzchni. Natychmiast po tym użyć różnego typu wałków dekoracyjnych, pędzli lub gąbek do wykonania wzoru.
Zaleca się próbne malowanie na grubym kartonie.

Stosować maskującą taśmę malarską do zabezpieczania brzegów, a następnie usunąć ją natychmiast po malowaniu. Dla uzyskania bardziej spektakularnego, perfekcyjnego efektu wykończeniowego, należy zastosować 2 warstwy.

Przy aplikacji pędzlem zaleca się nakładanie farby na małym obszarze, a następnie natychmiastowe wykończenie wałkiem, dzięki czemu miejsca styku poszczególnych obszarów nie będą tak wyraźnie widoczne. Nakładać dwie warstwy farby, przy malowaniu z efektami specjalnymi tylko jedną.

Uwaga: Malowanie farbą Tikkurila Taika Pearl Paint jest łatwe dla początkujących, jednakże do wymalowania dużych, gładkich powierzchni wymagane są umiejętności i doświadczenie.
Tikkurila Taika Pearl Paint jest również odpowiednia do malowania wzorów za pomocą szablonów oraz przy wykorzystaniu linii utworzonych np. za pomocą taśmy malarskiej.
Więcej pomysłów wraz ze szczegółową instrukcją wykonania, znaleźć można w broszurach Tikkurila.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

Przy temp. 23˚C i wilgotności względnej 50%: farba jest powierzchniowo sucha po 1 godz. Nakładać kolejną warstwę po 6-8 godzinach.

Renowacja:
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących powierzchni uprzednio malowanych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie mebli ze specjalnymi efektami mogą być pokryte farbą do mebli Tikkurila Feelings Furniture Paint, natomiast ściany mogą być ponownie pomalowane wodoodpornymi farbami do ścian.

Czyszczenie narzędzi:

Usunąć resztki farby z narzędzi, a następnie umyć je wodą z mydłem.

Konserwacja:

Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8), używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Delikatnie spłukać powierzchnie po myciu. Przy rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania należy poddać recyklingowi lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zachowywać ostrożność podczas aplikacji. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.