Tikkurila Valtti Wood Oil

Tradycyjny olej do drewna

Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami oraz ogranicza pękanie powierzchni. Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermwood, impregnowaneg, jak i do drewna surowego.

Tikkurila Valtti Wood Oil

Tradycyjny olej do drewna.

Zabezpiecza drewno przed wilgocią i zabrudzeniami oraz ogranicza pękanie powierzchni. Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermwood, impregnowanego, jak i do drewna surowego.

Zalety i właściwosci:

- ponad 150 lat w ochronie drewna;

- zabezpiecza drewno przed wilgocią;

- chroni drewno przed zabrudzeniami;

- ogranicza pękanie drewna;

Przykłady zastosowania: meble ogrodowe, drewniane tarasy, pomosty, schody.

Dane techniczne:

Kolory: bezbarwny i kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes.

Wydajność: ok. 5-7 m2/l w zależności od porowatości drewna.

Wielkość opakowań: 0,9l, 2,7l, 9l.

Rozcieńczalnik: 1050.

Nakładanie: pędzel, gąbka, miękka tkanina.

Czas schnięcia: przy temp. 23st C i wilgotności względnej 50%, suchość dotykowa po kilku godzinach. Czas schnięcia uzależniony od porowatości podłoża oraz ilości użytego oleju. Druga warstwa oleju może być nakładana, gdy podłoże jest już suche, zazwyczaj po paru godzinach, w zależności od warunków atmosfertycznych.

Odporność na warunki atmosferyczne: zaleca się stosowanie produktu barwionego, który zapewnia lepszą odporność na warunki atmosferyczne niż olej bezbarwny. Konserwacje są wymagane gdy jest to konieczne. Powierzchnie szczególnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczyć w miarę potrzeby.

Zawartość części stałych: 18% obj.

Gęstość: 0,8kg/l.

Przechowywanie: nieszczelnie zamknięte lub niskie puszki oraz produkty barwione nie nadają się do długotrwałego składowania.

Instrukcje stosowania.

Warunki nakładania: powierzchnia musi być sucha, drewno powinno zawierać mniej niż 20% wilgotności, ponieważ wilgotne drewno nie wchłania oleju, a proces schnięcia jest spowolniony. W przypadku gdy impregnowane drewno jest wilgotne, zaleca się olejowanie po 6 miesiącach właściwego suszenia. W trakcie olejowania i schnięcia, temperatura powietrza, powierzchni malowanej i produktu, musi być powyżej +5st C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Obróbka wstępna niezabezpieczonych powierzchni: oczyścić powierzchnię drewna z brudu, kurzu oraz luźnego materiału. Pleśń zmyć za pomocą odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania.

Przygotowanie:                                                                                                                                                                                                                                              Powierzchnie wcześniej nie olejowane: usunąć luźny materiał z powierzchni za pomocą skrobaczki lub szczotki drucianej. Oczyścić i umyć w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego środka zgodnie z instrukcją stosowania. Jeśli przezroczysty film pozostaje na powierzchni należy go usunąć przed olejowaniem;                                                                     Renowacja starych powłok malarskich: w przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku  decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Nakładanie:                                                                                                                                                                                                                                                                         Dokładnie wymieszać olej przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Olej rozprowadzać równomiernie za pomocą pędzla lub gąbki tak mocno, żeby cały został wchłonięty przez drewno. w celu uniknięcia przegrubienia (przeolejowania) wykonuj pociągnięcia pędzla na całej długości płyty, pokrywając całą powierzchnię równomiernie. Nałożyć jedną warstwę na meble ogrodowe. Drewno porowate może potrzebować nałożenia dwóch warstw. Druga warstwa oleju może być nakładana po wchłonięciu pierwszej. Nanieść drugą warstwę tak szybko, jak olej jest wchłaniany i powierzchnia jest sucha, w zależności od warunków atmosferycznych zazwyczaj następuje to po kilku godzinach. Olejowanie powoduje przyciemnienie koloru drewna. Konserwacja powinna być przeprowadzana gdy jest to konieczne. Powierzchnie narażone na ciągłe działanie warunków atmosferycznych należy zabezpieczać corocznie.

Czyszczenie narzędzi: Tikkurila Everal Thinner 1050.

Instrukcje dotyczące konserwacji: po nałożeniu oleju, powierzchnia powinna buć użytkowana ostrożnie przez tydzień, do momentu osiągnięcia ostatecznej twardości i trwałości. Po 2 dniach powierzchnia może być delikatnie czyszczona z użyciem miękkiej szczotki lub w razie potrzeby mopa. Pogorszenie się stanu malowanej powierzchni może być spowodowane przez reakcję elektrochemiczną wywołana obecnością metali w wymalowanym elemencie. Efektem tego zjawiska jest pojawienie się ciemnych zmian na drewnie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami: płynnych pozostałości po malowaniu nie należy wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości produktu przekazac do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat punktu zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i skladowanie: odporny na przechowywanie i transport w chłodnych warunkach. Otwarte opakowania należy zamykać ostrożnie. Po otwarciu wykorzystać produkt znajdujący się w puszce do tego samego projektu. Nieszczelnie zamknięte puszki oraz produkty barwione nie nadają się do długotrwałego składowania.