Tikkurila Super White biała farba lateksowa

Farba lateksowa do ścian i sufitów

Towar dostępny tylko w sklepie stacjonarnym

Tikkurila Super White biała farba lateksowa

Farba lateksowa do ścian i sufitów

Towar dostępny tylko w sklepie stacjonarnym

55,00 zł
Brutto

 • Produkt dostępny
 • Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa od 500 zł
 • Kup na raty
 • 14 dni na zwrot
 • Bezpieczne pakowanie

Wykonawców, których interesuje Tikkurila biała interesować może wyłącznie wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa Tikkurila Super White. Tikkurila Super White to biała farba Tikkurila przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba pozwala uzyskać efekt eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu. Zaletą farby jest wysoka wydajność, odporność na delikatne przemywanie i siła krycia. Tikkurila Super White gwarantuje jednolite, matowe wykończenie bez smug i pasów oraz zapewnia trwałość powłoki i koloru w czasie.

Tikkurila biała to także czysta przyjemność z aplikacji. Farbę lateksową Tikkurila można aplikować metodą tradycyjną przy użyciu pędzla lub wałka malarskiego, a także nowoczesną metodą natryskową. Doskonałe właściwości aplikacyjne, które wyróżniają farbę Tikkurila Super White na tle innych farb lateksowych przeznaczonych do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów pozwalają osiągnąć doskonały efekt wizualny bez większego trudu. Farba charakteryzuje się niekapiącą formułą, za to optymalnie rozprowadza się po podłożu i wyróżnia się dobrą przyczepnością. To oznacza, że podczas aplikacji farba nie zacieka i nie roluje się, a powstała powłoka malarska jest równa i jednolita. Dodatkową zaletą oferowanej formuły jest receptura przyjazna zdrowi środowisku. Farba Tikkurila Super White jest tak bezpieczna, iż została uznana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne za produkt przyjazny dla osób szczególnie wrażliwych.

Tikkurila biała może być aplikowana we wszystkich wnętrzach – do pomieszczeń mieszkalnych, po lokale usługowe. Bezpieczna dla zdrowia i hypoalergiczna formuła pozwala na użycie farby Tikkurila Super White także w placówkach opieki zdrowotnej, przedszkolach i żłobkach.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i służby zdrowia (szpitale – z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków i pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ścian, szkoły i przedszkola) oraz w zakładach branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych małych elementów z drewna i metalu po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem. Farba może być stosowana do dekoracyjnego malowania betonu.

Wielkość opakowań:

2,5 l; 10 l

Wydajność:

Do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstura podłoża, metody aplikacji oraz koloru.

Kolory:

Biała.

Przydatne informacje:

 • Bezpieczna receptura przyjazna środowisku oraz osobom wrażliwym i ze skłonnościami do alergii: 

- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

- Minimalna zawartość lotnych związków organicznych.

 • Wysoka wydajność i siła krycia.
 • Trwałość powłoki i koloru w czasie.
 • Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia. 

Dane techniczne:

 • Stopień połysku:

Pełny, głęboki mat

 • Zawartość części stałych:

Ok. 55% wag.

 • Gęstość:

ok. 1,45 g/cm3

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l.

Produkt zawiera minimalne ilości lotnych związków organicznych poniżej 30 g/l.

 • Spoiwo:

Dyspersja akrylowa.

 • Przechowywanie:

Wyrób powinien być magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż 5° C i nie wyższej niż 25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednia szpachlówkę. Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farba z połyskiem są zmatowione. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie niemalowane: Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie uprzednio malowane: Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie malowane farbą klejoną lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Jeżeli powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona pomalować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny, np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.
Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, stabilne, pozbawione elementów luźno związanych z podłożem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby do 5% wodą.

Nakładanie:

Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Super White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.

Czas schnięcia:

Farba schnie około 1 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5˚C do +25˚C.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadają się do użytkowania. Rekomendacja PTA – Tikkurila Super White jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii. Po wymalowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia produkt użyty zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje działania alergizującego. LZO - Kategoria A/a 30 g/l - produkt zawiera minimalną ilość lotnych związków organicznych poniżej 2 g/l. Produkt posiada Atest Higieniczny.