Tikkurila Optiva Colour Pełny Mat lateksowa farba do ścian

Tikkurila Optiva Colour to wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa najnowszej generacji przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów.

Do wyboru ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika!

Tikkurila Optiva Colour Pełny Mat lateksowa farba do ścian

Tikkurila Optiva Colour to wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa najnowszej generacji przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów.

Do wyboru ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika!

61,00 zł
Brutto

 • Produkt dostępny
 • Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa od 500 zł
 • Kup na raty
 • 14 dni na zwrot
 • Bezpieczne pakowanie

Zwięzła struktura produktu ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian, dlatego Optiva Colour idealnie sprawdza się zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jaki i lokalach użytkowych – wszędzie tam, gdzie ściany są najbardziej narażone na zabrudzenia.

Podobnie jak inne produkty marki Tikkurila Optiva jest łatwa w aplikacji, dlatego maluje się nią szybko i bez przykrych niespodzianek. A efekt końcowy, jest dokładnie taki jakiego oczekiwaliśmy – piękne, w pełni matowe i jednolite wykończenie. Wspaniale sprawdza się na podłożach, takich jak: płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne i podłoża betonowe. Może być również stosowana do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.

Naszym Klientom oferujemy pełną gamę kolorystyczną farb Optiva Colour – aż 10 tysięcy inspirujących kolorów i odcieni z mieszalnika. Produkt dostępny w opakowaniach o różnej pojemności.

Zastosowanie:

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych; dekoracyjne malowanie podłoży betonowych. Tikkurila Optiva Colour może być stosowana do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.

Przydatne informacje:

 • Wysoka wydajność – do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu.
 • Duża siła krycia pomalowanej powierzchni.
 • Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian.
 • Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 3 (według PN-EN 13300:2002).
 • Trwałość powłoki i koloru w czasie.
 • Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia.
 • Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość lotnych związków organicznych – poniżej 5g/l.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

Wydajność:

Do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru. 

Kolory:

Biały oraz kolory z karty Tikkurila Symphony, NCS, RAL. Paleta barw ponad 10 000 odcieni.

Dane techniczne:

 • Baza:

AP i C

 • Zawartość części stałych:

Ok. 53% wag. (w zależności od koloru)

 • Gęstość:

Baza AP – ok. 1,35 g/cm3

Baza C – ok. 1,28 g/cm3 (w zależności od koloru)

 • Stopień połysku:

Pełny mat

 • Odporność na ścieranie:

(PN-EN ISO 11998: 2007): klasa 3 (według PN-EN 13300:2002)

 • Spoiwo:

Dyspersja akrylowa.

 • Przechowywanie:

W fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 • Termin ważności:

4 lata od daty produkcji.

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 5 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe można malować po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią masą szpachlową Tikkurila Prestomax. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. Możliwe jest także gruntowanie rozcieńczoną farbą Tikkurila Optiva Colour – max. rozcieńczenie wodą do 30%.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Powierzchnie błyszczące zmatowić, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią masą szpachlową Tikkurila Prestomax. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Możliwe jest także gruntowanie rozcieńczoną farbą Tikkurila Optiva Colour – max. rozcieńczenie wodą do 30%.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią masą szpachlową Tikkurila Prestomax. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. Możliwe jest także gruntowanie rozcieńczoną farbą Tikkurila Optiva Colour – max. rozcieńczenie wodą do 30%. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

UWAGA: Należy sprawdzić, czy zastosowana gładź/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podłożem – jeśli po lekkim przetarciu ręką szpachlówka „sypie się” lub pozostawia na dłoni ślad pyłu – to oznacza, że podłoże jest sypkie i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzie nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk (dysza 517, ciśnienie 180-200 bar)

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby do 5% wodą.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 2 warstwy Tikkurila Optiva Colour. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania kolorów oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz intensywnych kolorów z bazy C konieczne jest użycie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.


Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.