Tikkurila Be Special Decor Sand

Farba do ścian i sufitów tworząca na powierzchni powłoki efekt dekoracyjny piasku

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, akrylowa  farba strukturalna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy wykończenie powierzchni z efektem rozsypanych ziaren piasku.  Złudzenie piaszczystej, lekko chropowatej powierzchni niebanalnie odmieni wnętrze, a piękno przestrzeni obsypanej delikatnymi drobinkami zachwyci domowników i gości.

Zastosowanie:

Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

Wielkość opakowań:

0,9l; 2,7l

Wydajność:

Do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

Dostępny w odcieniu bieli i w bazach wchodzących w system barwienia Tikkurila AVATINT.

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Gęstość:

baza A ok. 1,31 g/cm³

baza C ok. 1,29 g/ cm³

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć dwukrotnie farbę Tikkurila Be Special Decor Sand.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Pomalować dwukrotnie farbą Tikkurila Be Special Decor Sand.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć dwukrotnie farbę Tikkurila Be Special Decor Sand.

Gruntowanie:

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek. 

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieoczyć wodą do 5%.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża oraz oczekiwanego efektu dekoracyjnego należy nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Be Special Decor Sand za pomocą pędzla lub wałka. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio malowanych na ciemne kolory zaleca się stosowanie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. W przypadku stosowania intensywnych kolorów z bazy C zalecamy użycie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.