Tikkurila Be Special Decor Salt & Pepper

Transparentna farba do ścian i sufitów tworząca na powłoce efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”

Wodorozcieńczalna farba akrylowa do tworzenia efektów dekoracyjnych. Niejednorodnie przyprószona czernią pieprzu i skrzącymi kryształkami soli powierzchnia doda aranżacji wyrazistości i smaku. To idelany pomysł na efektowne ozdobienie ścian dla osób ceniących sobie niepowtarzalny urok przeciwieństw i gustowny, a zarazem niebanalny styl.

Zastosowanie:

Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, tkanin ściennych, tapet, płyt pilśniowych, wiórowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

Wielkość opakowań:

0,45l; 0,9l; 2,7l

Wydajność:

Do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

Transparentny. Na powierzchni tworzy efekt rozsypanych ziaren „soli pieprzu”.

Dane techniczne:

  • Gęstość:

ok. 1,28 g/cm³

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę Tikkurila Be Special Decor Salt&Pepper.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę Tikkurila Be Special Decor Salt&Pepper.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20]), a następnie nałożyć farbę Tikkurila Be Special Decor Salt&Pepper.

Gruntowanie:

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek, natrysk. 

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieoczyć wodą do 10%.

Nakładanie:

Efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu” najłatwiej uzyskać na powierzchniach pomalowanych jasnymi kolorami. Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozprowadzenie Tikkurila Be Special Decor Salt&Pepper na powierzchni.

Czas schnięcia:

3 godziny

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Produkt posiada Atest Higieniczny.