Fox Beton

To kwintesencja prostoty, nowoczesności, designu. Materiał ten daje nieograniczone możliwości aranżacyjne, można nim uzyskać: subtelną, gładką powierzchnię z matowym lub satynowym wykończeniem, surowy beton z widocznymi ubytkami, charakterystyczny efekt deskowania, płyt betonowych lub szalunku przemysłowego.

 

Zakres zastosowania:
Wykonywanie dekoracyjnych tynków –modny, artystyczny tynk, stanowiący doskonałą dekorację nowoczesnych wnętrz mieszkalnych i publicznych. Doskonale harmonizuje z metalem, szkłem i surowym drewnem. Jego powierzchnia nawiązuje wyglądem do naturalnego, „brutalnego” betonu.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków.
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

Dodatkowe właściwości:
Ekologiczny tynk; nie zawiera cementu; trwałe wykończenie powłoki; zapewnia oddychanie ścian; zdefiniowany kolorostycznie.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być:
dostatecznie nośne, wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.
– dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
– dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,
Oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych
Zagruntowane – Gruntem sczepnym FOX DEKORATOR, gdy podłoże ma niską chłonność, lub charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Przygotowanie produktu :
Produkt w formie suchej należy wymieszać z wodą w proporcji 1,5-1,75 l wody na 5 kg suchego tynku ( 0,3-0,35 l wody na 1 kg suchego tynku).. Po wymieszaniu z wodą produkt należy pozostawić w zamkniętym opakowaniu na minimum 24 h, a następnie powtórnie wymieszać. Można domieszać niewielką ilość wody celem osiągnięcia preferowanej konsystencji.

Barwienie:
Produkt zdefiniowany kolorystycznie

Tynkowanie:
Nakładanie jednej warstwy
Tynk należy nałożyć za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na dekorowaną powierzchnię i wygładzić. Odczekać aż tynk zacznie wiązać. Następnie przykładając ostro kant pacy do powierzchni, wykonać ruch ściągający, co pozwala na uzyskanie nierównej chropowatej powierzchni. W tym przypadku pożądane są wszelkiego rodzaju widoczne „zniszczenia” oraz naprawy (grzbiety, spękania, rysy itp.) w powierzchni tynku jako zamierzony efekt dekoracyjny. Powstaje dekoracja o matowej powierzchni, z widocznymi, licznymi, nieregularnie rozsianymi ubytkami (efekt skorodowanego betonu).
Wskazówka: przy tej technice aplikacji tynku zalecamy zabarwienie Gruntu Sczepnego FOX DEKORATOR przy użyciu czarnego barwnika z gamy FOX DEKORATOR.

Nakładanie dwóch warstw
Metoda mokre na suche. Pierwszą warstwę należy nałożyć na gładko, na grubość ziarna i pozostawić do całkowitego wyschnięcia (ok. 12-24 h, zależnie od klimatu panującego w pomieszczeniu).
Metoda mokre na mokre. Pierwszą warstwę tynku należy nałożyć jak wyżej, i odczekać tylko do momentu gdy tynk zaczyna przesychać (tynk ma jeszcze miejscami wilgotny, ciemniejszy wygląd, ale już nie daje się go odkształcić przeciągając ułożoną płasko pacą). Metoda ta pozwala na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni.
Drugą warstwę tynku należy nałożyć na całą powierzchnię i wyrównać. W fazie wysychania należy zagładzać, prasować tynk przyłożonym płasko brzegiem pacy. Przy zagładzaniu pory tynku zamykają się i powierzchnia otrzymuje charakterystyczną gładkość. W zależności od sposobu wykończenia (delikatne lub intensywne wielokrotne wybłyszczanie pacą), uzyskujemy matową lub satynowo błyszczącą powierzchnię. W czasie zagładzania konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać z pacy jakiekolwiek ślady materiału po każdym przeciągnięciu, za pomocą papierowych ręczników lub suchej szmatki).
W przypadku nakładania dwóch warstw tynku otrzymujemy gładką, matową lub satynowo błyszcząca (efekt wibrowanego betonu) powierzchnię . Pojedyncze, rozsiane ubytki i wżery dodają uroku betonowej powierzchni.

Dodatkowe efekty
W czasie wysychania tynku można jego powierzchnię artystycznie „niszczyć” tworząc nieregularne ubytki i wżery lub wykonując rysunki w ciągle mokrym tynku. Można zastosować różne narzędzia, których użycie spowoduje efekt ubytków podobnych do lanego czy skorodowanego betonu wykonując np. imitacje regularnych nadlewów czy „zacieków”. Należy zatem nakłuwać wałkiem szczotkowym i wydrapywać np.: twardą szczotką plastikową lub szpachelkami o różnych szerokościach, twardym grzebieniem, wyciskać nadmiar tynku spod płasko przyłożonej pacy, itp. Tworząc „rysunek” jednocześnie delikatnie należy wygładzać powierzchnię kantem pacy. Przy wygładzaniu pory tynku zamykają się i niewydrapane obszary otrzymują charakterystyczne satynowe wybłyszczenie.

Zabezpieczanie:
Lakier Dekoracyjny FOX DEKORATOR należy aplikować miękkim pędzlem lub aplikatorem flokowym, zgodnie z zasadą mokre na mokre. Delikatnie rozprowadzić prawie suchym narzędziem, krzyżowymi ruchami. Już jedna warstwa wzmacnia dekorowaną powierzchnię. W zależności od miejsca przeznaczenia oraz wyboru efektu (np.: znaczna chropowatość finalnej warstwy dekoracji) może zaistnieć konieczność zastosowania większej liczby warstw lakieru, a także użycia technik aplikacji odpowiednich do uzyskanej struktury. Beton jest dobrze polakierowany, jeżeli przy aplikacji następnej warstwy lakieru ściana ciemnieje równomiernie, bez widocznych ciemniejszych miejsc. Zastosowany lakier prawie nie wpływa na kolor powierzchni betonowej. Natomiast może zmienić jej połysk, w zależności od wyboru lakieru, uzyskanej struktury i wybranego efektu. Lakier Dekoracyjny FOX DEKORATOR satynowy intensyfikuje połysk i przyciemnia kolor. Lakier Dekoracyjny FOX DEKORATOR matowy praktycznie nie zmienia uzyskanego koloru i połysku. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki celem określenia zgodności z oczekiwanym efektem.

Efekt dekoracyjny zależny jest w głównej mierze od inwencji dekorującego, a także od stanu podłoża oraz grubości aplikowanych warstw.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Produkt drażniący – zawiera wapno. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Ze względu na swoją postać, preparat może podrażniać oczy i układ oddechowy. Chronić przed dziećmi.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych.

DANE TECHNICZNE

Opakowanie
5kg, 10kg

Kolor
szary

Ilość warstw
1 – 2

Wydajność
Średnio zużywa się ok. 0,9 kg suchej mieszanki /m2 na 1 warstwę.
Podana wydajność dotyczy zastosowania produktu w optymalnych ilościach, które wystarczą do osiągnięcia efektu dekoracyjnego, przy aplikacji na gładkich powierzchniach. Należy pamiętać, że wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, a także sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od grubości i ilości aplikowanych warstw, od wybranej metody aplikacji. W celu sprawdzenia wydajności w konkretnych warunkach, należy przeprowadzić próbę na rzeczywistym podłożu.

Czas schnięcia
Suchość dotykowa po ok. 12h
Nanoszenie kolejnej warstwy: Po upływie 12-24h, w zależności od grubości warstw