Beckers Designer Colour

beckers colour, beckers designer colour, designer colour beckers

Wodorozcieńczalna farba lateksowa

Beckers Designer Colour to prawdziwa rewolucja na rynku farb do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Linia Designer Colour obejmuje wysokiej jakości wodorozcieńczalne farby lateksowe przeznaczone do stosowania we wszystkich typach pomieszczeń – mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej – w aż 71 gotowych kolorachTajemnica sukcesu farb Beckers’a, które zdecydowanie nie są najtańszymi farbami lateksowymi na rynku, leży w ich fenomenalnych właściwościach. Beckers Colour to piękne matowe wykończenie, soczysty i trwały kolor oraz podwyższona odporność powłoki malarskiej na mycie, również przy użyciu wody z dodatkiem detergentu. Designer Colour to także bardzo dobre krycie i łatwość rozprowadzania, dzięki którym malowanie jest przyjemne i szybkie.

Ze względu na możliwość bezpiecznego mycia powłoki malarskiej produkty z linii Beckers Designer Colour bardzo dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach szczególnie narażonych na zabrudzenia. Można je stosować do malowania powierzchni takich jak płyty kartonowo-gipsowe i tynki cementowo-wapienne. Dzięki bardzo dobremu kryciu idealnie sprawdzają się również do renowacji starych wymalowań oraz dekoracyjnego malowania betonu.

Po więcej informacji na temat produktów Beckers Designer Colour serdecznie zapraszamy do sklepu stacjonarnego Pigmentologia przy ulicy Modlińskiej 205. Nasi pracownicy z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w doborze najoptymalniejszego zestawienia kolorystycznego dla Twojego wnętrza.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itd.), obiektach służby zdrowia oraz zakładach usługowych. Można stosować do malowania takich powierzchni jak: płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.

Wielkość opakowań:

2,5 l; 5 l

Wydajność:

Do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

56 gotowych kolorów: Beckers Powder pink, Beckers Candy pink, Beckers Misty violet, Beckers Lavender, Beckers Crocus violet, Beckers Royal purple, Beckers Vivid pink, Beckers Burgundy, Beckers Red grapefruit, Beckers Cherry, Beckers Passionate red, Beckers Dolce vita, Beckers Red deluxe, Beckers Dark raspberry, Beckers Cleopatra, Beckers Cotton candy, Beckers Cappuccino, Beckers Caramel pudding, Beckers Vanilla muffin, Beckers Melon, Beckers Apricot, Beckers Almond, Beckers Light brown, Beckers Cup of coffee, Beckers Frappe, Beckers Hot chocolate, Beckers Pistachio, Beckers Salvia, Beckers Pear, Beckers Apple, Beckers Sailboat, Beckers Vanilla cream, Beckers Sunflower, Beckers Iris, Beckers Gerbera, Beckers Banana, Beckers Sunlight, Beckers Sunny day, Beckers Yellow lotus, Beckers Juicy orange, Beckers Light coral, Beckers Papaya, Beckers Sunset, Beckers Wasabi, Beckers Olive green, Beckers Asparagus, Beckers Silver pearl, Beckers Light grey, Beckers Healing grey, Beckers Stony grey, Beckers Stony beach, Beckers Mountain charm, Beckers Satin blue, Beckers Aqua, Beckers Sea blue, Beckers Marina blue. 

Nowe kolory! Beckers Melody, Beckers Ideal, Beckers Dreams, Beckers Relax, Beckers Sky Grey, Beckers Peace, Beckers Macadamia, Beckers Wonderful, Beckers Lovely, Beckers Holiday, Beckers Break free, Beckers Azure, Beckers Floral, Beckers Trendy, Beckers Admiral, Beckers Perfect

Zobacz WZORNIK KOLORÓW --> https://beckers.pl/kolekcje-kolory/beckers-designer-colour

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Mat [5]

  • Gęstość:

max. 1,36 g/cm3 (różna w zależności od odcienia)

  • Odporność na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 - klasa 2; kolory: Dolce Vita, Cleopatra, Sailboat - klasa 1 - wg normy PN-C- 81914:2002 - farba rodzaju I. Kat. A/a.

  • Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l.

Produkt zawiera poniżej 1 g/l LZO.

  • Produkt posiada Atest Higieniczny.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę, upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. Całą powierzchnię zagruntować farbą Beckers Designer Primer. Sypkie i bardzo chłonne podłoża zagruntować preparatem o własnościach wiążących podłoże, a następnie farbą Beckers Designer Primer. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy Beckers Designer Colour za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu. Niska temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.