Gips Szpachlowy Śnieżnobiały Dolina Nidy

GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY przeznaczony jest do wyrównywania powierzchni ścian i sufitów, wykonywania gładzi oraz napraw i uzupełniania ubytków w podłożu. Do stosowania wewnątrz budynków, na podłożach mineralnych, takich jak tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, beton i płyty gipsowo-kartonowe. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

•WŁAŚCIWOŚCI
GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY jest suchą mieszanką produkowaną na bazie gipsu naturalnego, wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Receptura materiału została przygotowana pod względem uzyskania najkorzystniejszych parametrów roboczych zaprawy, ułatwiających łatwe nałożenie, rozprowadzenie i wygładzenie powierzchni. Uzyskana po związaniu materiału powierzchnia charakteryzuje się śnieżnobiałym kolorem, dzięki czemu doskonale nadaje się pod malowanie i tapetowanie. GIPS SZPACHLOWY ŚNIEŻNOBIAŁY jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.

•PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie PREPARATU GRUNTUJĄCEGO EURO-GRUNT. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować PREPARATEM GRUNTUJĄCYM INTER-GRUNT. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

•PRZYGOTOWANIE MASY
Suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, w proporcji około 0,6 litra wody na 1 kg gipsu, pozostawić na okres ok. 3-5 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. W przypadku wypełniania ubytków, gipsowych konsystencja masy powinna być gęstsza niż podczas wykonywania gładzi. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Nie zużyta zaprawa, po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

•SPOSÓB UŻYCIA
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na podłoże za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając ją do podłoża. Na suficie masę nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę do siebie, natomiast na ściany w kierunku od podłogi do sufitu. Maksymalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 5 mm. Niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować, a po wyschnięciu przeszlifować. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Dodatkowe zalecenia: przygotowanie powierzchni pod powłoki malarskie oraz tapety - sprawdzić, czy powierzchnia jest wystarczająco sucha (max wilgotność do 1 %) oraz wolna od kurzu. Środek gruntujący dostosować do rodzaju stosowanej powłoki. Stosować się do zaleceń producenta farby lub tapety.

•ZUŻYCIE
Do wykonania gładzi zużywa się ok. 1,0 kg zaprawy na 1 m2, przy grubości warstwy 1 mm.

•NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

•OPAKOWANIA
Torebki papierowe 5 kg, worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg, 1100 kg w torebkach 5 kg.

•PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

•DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki: ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 3,0 l wody na opakowanie 5 kg
ok. 15,0 l wody na opakowanie 25 kg
Początek czasu wiązania: nie wcześniej niż 60 minut
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia
od +5 oC do 25 oC
wilgotność w pomieszczeniu do 70%
Przyczepność do podłoża ≥ 0,1 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm