DEN BRAVEN GUNFOAM-2002

PIANA PISTOLETOWA

Produkt Jednoskładnikowa, półsztywna pianka montażowa na bazie poliuretanu, zawierająca nieszkodliwy dla środowiska gaz rozprężający.

Właściwości

- niskorozprężna - odznacza się poprawnym czasem obróbki i wydajnością początkową - wyróżnia się wysoką gęstością, niską chłonnością, jednolitą strukturą oraz stabilnością wymiarową - po nałożeniu rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu atmosferycznym i materiałach budowlanych - stanowi bardzo dobrą izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową - po utwardzeniu chemicznie neutralna, odporna na szeroki zakres temperatur i rozwój grzybów oraz pleśni - dobrze przyczepna do betonu, tynku, ceramiki budowlanej, drewna, stali, metali, PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych - przyczepna do powierzchni poziomych i pionowych - nie ścieka
- zapewnia stabilność i elastyczność montowanych elementów - nie zawiera (H)CFC, PCB i formaldehydu - zapewnia precyzyjne dozowanie - efektywna w użyciu

Zastosowania

- montaż, uszczelnianie i łączenie ościeżnic okiennych, drzwiowych, bram garażowych i rolet (po wcześniejszym zamocowaniu mechanicznym i zabezpieczeniu przed deformacją) - do drzwi i bram przeciwpożarowych stosować piankę ogniochronną Den Braven DBS-9802 NBS - wypełnianie pęknięć i szczelin w połączeniach między elementami przegród budowlanych - wypełnianie prześwitów i bruzd dla rur i przewodów instalacyjnych w ścianach, stropach i dachach - wypełnianie szczelin wokół kominów i okien dachowych - wypełnianie szczelin między płytami styropianowymi w systemach dociepleń ścian zewnętrznych - izolacja cieplna dachów i stropodachów - wygłuszanie, łączenie i uszczelnianie prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach szkieletowych - przyklejanie płyt i paneli dekoracyjnych oraz izolacyjnych - osadzanie progów, schodów, parapetów i innych elementów
wykończeniowych

Opakowanie

750 ml – blaszana butla  Okres trwałości 18 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Piankę transportować i przechowywać w pozycji pionowej, tak jak zaznaczono na opakowaniu. Temperatura w czasie transportu nie powinna spadać poniżej +5°C, chociaż ze względu na bezwładność temperaturową dopuszcza się kilkunastogodzinny przewóz w temperaturze ujemnej do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy po utwardzeniu wg ISO 7390: 20-25 kg/m³ * Baza poliuretan Wydajność 750 ml – od 30 do 40 litrów * Pyłosuchość 8-12 minut * Czas obróbki 30-60 minut * Czas utwardzania do 24h (pełna obciążalność mechaniczna) * Konieczny jest swobodny dostęp powietrza. Nie należy stosować pianki w pomieszczeniach szczelnie zamkniętych. Odporność na promienie UV słaba W zastosowaniach zewnętrznych powierzchnię pianki należy chronić przed promieniowaniem UV. Struktura komórek ok. 70% wyrównanych, równomiernie zamkniętych komórek Odporność termiczna po utwardzeniu od –40°C do +90°C (krótkookresowo do +140°C) Rozprężalność do 25% w ciągu 30-45 minut po nałożeniu * Wytrzymałość na rozciąganie wg normy DIN 53456: 0,14 Mpa Odporność na wyginanie wg normy DIN 53423: 0,28 Mpa Wytrzymałość na ścinanie wg normy DIN 53422: 0,48 Mpa Stabilność wymiarowa - 5% * Izolacyjność 30-35 mW/mK Klasa palności wg normy DIN 4102-1: B3 Opór elektryczny właściwy 5*1015 Ω/m (*) – silna zależność od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza oraz podłoża, temperatury puszki, sposobu zastosowania, przekroju nałożonej warstwy, zwilżenia podłoża itp.

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni Większość spotykanych w budownictwie materiałów, w tym: drewno, beton i inne podłoża mineralne, cegła, żelazo, aluminium i inne metale, tworzywa sztuczne (twarde PCW, poliester, Styropor, PU itp.). Brak przyczepności do polietylenu, silikonu i teflonu. Przygotowanie Dla zwiększenia przyczepności, przyspieszenia utwardzania i poprawy struktury, podłoże zaleca się wstępnie zwilżyć wodą za pomocą rozpylacza. Stan podłoża Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu, tłuszczu, smaru i innych zanieczyszczeń.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura podłoża od +2°C do +35°C Temperatura otoczenia od +5°C do +35°C Optymalna temperatura puszki 20°C

Zalecenia Butlę należy przed użyciem silnie wstrząsnąć kilkanaście razy (zimą 20-30 razy) celem odpowiedniego wymieszania składników pianki w butli. Jeżeli przerwa w pracy trwała ponad 5 minut, butlę z pianą należy przed użyciem ponownie wstrząsnąć. Butlę przed użyciem przechowywać w temperaturze pokojowej. Przed nakręceniem butli na pistolet zaleca się nasmarować gwint wazeliną lub spryskać sprayem teflonowym, np. Tectane – Spray teflonowy lub Den Braven Silicone Spray Universal. Nakręcić butlę na pistolet. W czasie pracy pistolet z butlą trzymać w pozycji pionowej. W ciągu 30-60 minut pianka zwiększy swoją objętość o ok. 25% w stosunku do objętości początkowej, zatem zaleca się wypełniać szczelinę roboczą w ok. 70% (80% w przypadku większych szczelin). Po zakończeniu pracy pistolet wyczyścić za pomocą czyścika do pianki Den Braven Universal PU-Cleaner. Spoiny szersze niż 4 cm i głębsze niż 5 cm powinny być wypełniane warstwowo. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać 15-25 minut i ponownie zwilżyć podłoże wodą. Nie stosować w miejscach pozbawionych dostępu powietrza, narażonych na ciągłe oddziaływanie wody i bezpośredni wpływ promieni słonecznych (osłonić powierzchnię pianki). Podczas pracy z pianką zaleca się nosić odzież ochronną, rękawice i okulary. Podłogi, ściany i meble powinny być zabezpieczone folią plastikową lub papierem. Nie stosować w pobliżu ognia. Wykańczanie Po całkowitym utwardzeniu można piankę nacinać nożem lub innym ostrym narzędziem. Utwardzoną piankę można pokryć tynkiem, tapetą, gipsem, malować, kleić, szlifować lub wiercić. Czyszczenie Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Resztki świeżej pianki można także usunąć przy pomocy środka Den Braven Universal PU-Cleaner lub acetonu. Utwardzoną piankę można usunąć tylko mechanicznie lub stosując specjalny środek do usuwania utwardzonej piany Den Braven PUR-Kill. Ręce po zakończeniu pracy myć wodą z mydłem albo przy pomocy środka Den Braven Handfris. Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 5.10G
UWAGA: Chronić przed dziećmi. ATESTY Państwowy Zakład Higieny Aprobata techniczna 8326/11

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.