DEN BRAVEN ELAST-O-RUB DEKARSKI

OPIERZENIA - DACHÓWKA - BLACHA - TWORZYWA

Plastyczno-elastyczny, jednoskładnikowy kauczukowy kit dekarski do uszczelniania pokryć blacharskich.

Właściwości

- utwardza się pod wpływem odparowania rozpuszczalnika - trwale plastyczno-elastyczny - do uszczelnień zewnętrznych (np. uszczelnienia dekarskie) i wewnętrznych (np. uszczelnienia w pomieszczeniach sanitarnych - przemysłowych) - odporny na działanie grzybów pleśniowych - odporny na wpływ czynników atmosferycznych - odporny na powstawanie rys skurczowych i pęknięć - odporny na spływanie z blachy aluminiowej i betonu (przy temp. +70°C przez okres min. 5 godzin) - przyczepny do wielu podłoży (także mokrych) – dotyczy zwłaszcza powierzchni gładkich; porowate powierzchnie zaleca się, aby były suche - odporny na promieniowanie UV (nie odbarwia się) - nie powoduje korozji - po utwardzeniu daje się kryć powłokami malarskimi i lakierniczymi - nie zawiera silikonu - nie pozostawia plam na materiałach budowlanych

Zastosowania

- uszczelnianie połączeń elementów budowlanych wykonanych ze stali, metalu, betonu, drewna, szkła i niektórych tworzyw sztucznych - uszczelnianie połączeń pokryć blacharskich - uszczelnianie złączy parapetów blaszanych z konstrukcją okna - dachy szklane, kopuły - wypełnianie pęknięć w betonie, kamieniu, metalach itp. - uszczelnianie konstrukcji stalowych, połączeń blachy profilowanej (np. blachy falistej, trapezowej), kołnierzy okien dachowych, rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich - uszczelnianie aluminiowych paneli elewacyjnych, elementów ślusarki budowlanej np. balustrad - uszczelnianie karoserii samochodowych - uszczelnianie złączy między murem a stolarką okienną i drzwiową - uszczelnianie złączy w pomieszczeniach sanitarnych - uszczelnienia w ogrodach zimowych

Kolory

biały, bezbarwny, ceglasty, brązowy, szary, czarny, zielony Inne kolory na zamówienie.

Opakowanie

300 ml – plastikowy kartusz Okres trwałości 24 miesiące. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza kauczuk S-EB-S Charakter plastyczno-elastyczny Ciężar właściwy 0,95 g/ml Kożuszenie 10 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) Czas wstępnego utwardzenia < 4 dni Czas pełnego utwardzenia
od 2 do 8 tygodni (w zależności od warunków atmosferycznych) – jest to czas niezbędny do zminimalizowania lepkości powierzchniowej i zaniku woni rozcieńczalnika Wodochłonność 0% Ściekanie wg ISO 7390: < 2 mm Dopuszczalne odkształcenia ± 15% Sucha pozostałość 73% Odporność termiczna po utwardzeniu od –25°C do +100°C Twardość Shore A wg DIN 53505: 14° Moduł 100% wg DIN 53504: 0,15 MPa (N/mm²)
Wytrzymałość przy zerwaniu wg DIN 53504: 0,3 MPa (N/mm²) Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: 300% Możliwość malowania tak (farbami emulsyjnymi i na bazie żywic alkidowych – przeprowadzić test) Możliwość naprawy
tym samym materiałem ELAST-O-RUB DEKARSKI A SILIKONY ELAST-O-RUB Plusy - wyższa odporność na grzyby i pleśnie niż w silikonach (w tym: sanitarnych) - malowalność większością typów farb - bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych (w tym: tworzyw sztucznych, powierzchni porowatych) - dobra przyczepność do powierzchni mokrych czy lekko tłustych - kompatybilność z materiałami bitumicznymi - plastyczno-elastyczność ELAST-O-RUB Minusy
- sięgający blisko 30% ubytek masy (skurcz powierzchniowy) - wolniejszy czas utwardzania niż w porównaniu z silikonem SILIKONY Plusy - trwała elastyczność - krótki czas schnięcia - równa, lśniąca, mało przyciągająca kurz powierzchnia po wyschnięciu SILIKONY Minusy - podatność na grzyby i pleśnie - brak malowalności - brak przyczepności do mokrych i tłustych powierzchni - brak przyczepności do powierzchni bitumicznych

ROZMIARY SPOIN

Minimalna szerokość 4 mm Maksymalna szerokość 10 mm Zalecane proporcje Szerokość spoiny w mm: 4-8 10 Głębokość spoiny w mm: 6 8 W celu uzyskania żądanej głębokości spoiny i nie dopuszczenia do trzy punktowego styku stosować profile dylatacyjne. DEN BRAVEN ELAST-O-RUB - ELAST-O-RUB DEKARSKI, 3.15 Strona 3 z 4

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni stal nierdzewna, stal ocynkowana, aluminium, miedź, ołów, cynk i inne metale oraz ich stopy, beton, gips, tynk, ceramika budowlana, szkło, impregnowane drewno, powierzchnie emaliowane, glazurowane, kamień, PCW, poliwęglan
Przygotowanie Usunąć z podłoża tłuszcze, oleje, rdzę i luźno związane pozostałości po starych kitach uszczelniających, klejach lub powłokach malarskich bądź lakierniczych. W wypadku uszczelnień w kontakcie z tworzywami sztucznymi, przeprowadzić test na tolerancję przez tworzywo rozpuszczalników zawartych w kicie. Stan podłoża Powierzchnia czysta, zwarta, nie osypliwa, nośna i odtłuszczona

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne, szpachla Temperatura otoczenia i podłoża od +5°C do +40°C (uwaga: przy gorącej powierzchni kit staje się rzadki i może spływać) Zalecenia Przed użyciem kartusze doprowadzić do temperatury pokojowej. Zdjąć nakrętkę, naciąć końcówkę tuby, ponownie nałożyć nakrętkę i naciąć ją pod kątem na szerokości odpowiadającej wielkości spoiny. Szczeliny wypełniać ściśle i dokładnie. W celu zrekompensowania skurczu kitu po utwardzeniu, masę nakładać z niewielkim nadmiarem. Po nałożeniu kit wygładzić szpachelką przy pomocy roztworu wody z mydłem (neutralnego chemicznie) lub profesjonalnego środka do wygładzania fug na mokro Den Braven Finisher.

Czyszczenie

Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. Ograniczenia Nie stosować do: - miejsc stale zanurzonych w wodzie (kit zżółknie), - PE, PP, teflonu (brak przyczepności), - miejsc wrażliwych na działanie rozpuszczalnika, np. styropian i tym podobne tworzywa styroporowe – w wypadku tworzyw sztucznych poleca się przeprowadzić test w mało widocznym miejscu, - akwariów (w tym celu stosować Den Braven Montagefix-AQ), - złączy pod stałym ciśnieniem wody,
- podłoży zawierających bitum, gdyż może to spowodować odbarwienia i wpłynąć niekorzystnie na właściwości użytkowe kitu. Nakładanie produktu przy silnym nasłonecznieniu i temperaturze powyżej +40°C może doprowadzić do tworzenia się pęcherzy. W razie pojawienia się pęcherzy, przeciąć je i nałożyć kit powtórnie. Z uwagi na różnorodność produktów farbiarskich, przed nałożeniem właściwych wierzchnich lub podkładowych powłok malarskich lub lakierniczych przeprowadzić test na zgodność powłoki na kontakt z kitem. Stosowania farb alkidowych na powierzchni utwardzonego kitu może spowolnić czas schnięcia farby. Ograniczenia W zależności od rodzaju zastosowanej żywicy, kit może zachowywać stałą powierzchniową lepkość, przez co może mieć tendencję do przyciągania zanieczyszczeń ze środowiska w postaci pyłu i kurzu. Uwaga! Kit wydziela przez okres 1-5 tygodni od nałożenia woń acetonu. Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 3.15
UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.