DEN BRAVEN ACRYL ANTI-CRACK AKRYL MALARSKI

ŚCIANY - SUFITY, USZCZELNIANIE - MALOWANIE

Plastyczno-elastyczny, modyfikowany kit uszczelniający na bazie wodnej dyspersji akrylowej, do wypełniania wewnętrznych rys, spoin i pęknięć, szczególnie w pracach malarskich.

 Właściwości

- modyfikowany pod kątem minimalizacji spękań w powłokach malarskich na fugach akrylowych (dotyczy zwłaszcza farb akrylowych wewnętrznych o dużej zawartości ciał stałych, farb matowych, o małej zawartości lateksu, tzw. farb „jednokrotnego krycia”)
- zawiera specjalne dodatki minimalizujące przebarwienia farb występujące niekiedy na fugach akrylowych (dotyczy zwłaszcza farb o dużej zawartości pigmentów żółtych lub czerwonych) - bardzo dobrze przyczepny do większości podłoży budowlanych (w tym: beton zwykły, beton komórkowy, gips, ceramika budowlana, metale, drewno) - po odparowaniu wody tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (uwaga: z wyłączeniem miejsc narażonych na ciągłe działanie wilgoci bez możliwości odsychania) - odporny na powstawanie rys skurczowych - odporny na wahania temperatury w zakresie od -20°C do +75°C - bezwonny, ekologiczny, neutralny chemicznie (nie powoduje korozji metali) - łatwy w nakładaniu i formowaniu - nie ścieka Zastosowania - uszczelnianie spoin narożnych w połączeniach elementów konstrukcyjnych i budowlanych, np. zabudowa z płyt g-k - wypełnianie pęknięć, rys i szczelin w ścianach, stropach, stropodachach - spoinowanie połączeń z murem ram okiennych, drzwiowych, parapetów, balustrad, płytek cokołowych, progów, listew przypodłogowych, sufitowych, sufitów podwieszanych, kasetonów, schodów - zabudowa wnęk, poddaszy, montaż szaf wnękowych

Kolor

biały Opakowanie 300 ml – plastikowy kartusz Okres trwałości 24 miesiące. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza modyfikowana dyspersja akrylowa Charakter plastyczno-elastyczny Konsystencja tiksotropowa Ciężar właściwy 1,59 g/ml Szybkość wyciskania 500 g/min (3 mm / 6,3 bar) Ściekanie wg ISO 7390: < 2 mm Kożuszenie ok. 10 minut (w temp. 23 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%) Czas całkowitego utwardzenia < 14 dni (w temp. 23 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%) - w zależności od warunków atmosferycznych i przekroju spoiny Sucha pozostałość 83% Dopuszczalne odkształcenia ± 7,5% Odporność termiczna po utwardzeniu od –20°C do +75°C Twardość Shore A (3s)
wg DIN 53505: 35° Moduł 100% wg DIN 53504: 0,4 MPa (N/mm²) Wytrzymałość przy zerwaniu wg DIN 53504: 0,5 MPa (N/mm²) Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: 300% Absorpcja wody Kit pęcznieje pod wpływem ciągłego oddziaływania wody. Możliwość malowania tak Możliwość naprawy tym samym materiałem ROZMIARY SPOIN Minimalna szerokość 4 mm Maksymalna szerokość 25 mm Zalecane proporcje Szerokość w mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Głębokość w mm: 6 8 10 12 14 W celu uzyskania żądanej głębokości spoiny i nie dopuszczenia do trzy punktowego styku, stosować profile dylatacyjne.

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni malowane drewno i materiały drewnopochodne, twarde PCW i tym podobne tworzywa sztuczne, beton zwykły, beton komórkowy, tynk, gips, płyty gipsowo-kartonowe, kamień naturalny, stal, aluminium i inne metale, ceramika budowlana, szkło, podłoża emaliowane i glazurowane, styropian, powłoki malarskie i lakiernicze itd. Przygotowanie W wypadku silnie porowatych i chłonnych powierzchni rozcieńczyć Den Braven Acryl Anti-Crack z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować podłoże. W razie wątpliwości poleca się przeprowadzić test przyczepności. Stan podłoża Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C

Zalecenia

Zdjąć nakrętkę, naciąć końcówkę tuby, ponownie nałożyć nakrętkę i naciąć ją pod kątem na szerokości odpowiadającej wielkości spoiny. Fugę wygładzić szpachelką maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła w ciągu 10 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym jest środek Den Braven Finisher - profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody. Fugi zewnętrzne starannie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci w ciągu przynajmniej 5 godzin od nałożeniu kitu. Po całkowitym utwardzeniu zabezpieczyć kit przed ciągłym oddziaływaniem wody.

Czyszczenie

Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy można stosować terpentynę, benzynę ekstrakcyjną lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia rąk można także użyć środek Den Braven Handfris. Ograniczenia Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie, PE, PP, teflonu i podłoży bitumicznych (np. asfaltowych, smołowych itp.). Z uwagi na ogromną różnorodność farb, przed malowaniem fug akrylowych zawsze poleca się przeprowadzić test. W razie jakichkolwiek problemów z kryciem czy rysami skurczowymi w powłoce malarskiej, można rozcieńczyć farbę z wodą lub zagruntować fugi akrylowe gruntem lub farbą lateksową. Ww. problemy mogą dotyczyć szczególnie wewnętrznych farb emulsyjnych z dużą ilością wypełniaczy, silnie matowych, o dużej lepkości, tzw. farb jednokrotnego krycia. Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego 3.20 UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.