Beckers Designer Kitchen & Bathroom farba do pomieszczeń wilgotnych

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna farba lateksowa, szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej występującej w kuchniach i łazienkach.

UWAGA! Ukazane poniżej kolory mogą nie być adekwatne do rzeczywistych, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wzornikiem Beckers

Beckers Designer Kitchen & Bathroom farba do pomieszczeń wilgotnych

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna farba lateksowa, szczególnie polecana do stosowania w pomieszczeniach narażonych na rozwój grzybów pleśniowych, działanie wilgoci oraz pary wodnej występującej w kuchniach i łazienkach.

UWAGA! Ukazane poniżej kolory mogą nie być adekwatne do rzeczywistych, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wzornikiem Beckers

85,00 zł
Brutto
Obecnie brak na stanie

 • Wysyłka w 24h
 • Darmowa dostawa od 500 zł
 • Kup na raty
 • 14 dni na zwrot
 • Bezpieczne pakowanie
Zalety produktu
 • Najwyższa klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13300.
 • Zaawansowana technologia enkapsulacji zapewnia powłokę o zwiększonej odporności na działanie grzybów pleśniowych.
 • Receptura zawiera środki hydrofobizujące i oleofobowe zapewniające:

- Ograniczone wnikanie tłuszczów oraz innych zabrudzeń.

- Łatwe usuwanie plam.

 • Zwiększona trwałość kolorów dzięki zastosowaniu nowoczesnej kompozycji pigmentów. Dodatkowo utworzona powłoka umożliwia przepuszczanie pary wodnej zapewniając oddychanie ścian.

Zastosowanie

Przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej bez bezpośredniego kontaktu z żywnością. Malowanie tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych (tylko jako dekoracja), płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków), tapet z włókna szklanego. Można również używać do malowania drobnych elementów wykończeniowych drewnianych, drewnopochodnych lub metalowych, jako uzupełnienie koloru przy malowaniu ścian, po uprzednim zagruntowaniu podkładem do drewna (elementy drewniane i drewnopochodne), podkładem antykorozyjnym (elementy metalowe). Beckers Designer Kitchen & Bathroom może być również stosowana do renowacji powierzchni uprzednio malowanych farbami wodorozcieńczalnymi lub alkidowymi.

 • Wielkość opakowań

2,5 l

Kolory

16 gotowych kolorów i biały

Dane techniczne

 • Stopień połysku:

Mat

 • Spoiwo:

dyspersja styrenowo-akrylowa

 • Gęstość:

Biała – ok. 1,27 g/cm3

Gotowe kolory - 1,18-1,32 g/cm3 (w zależności od koloru)

 • Lepkość:

116-128 [KU]

 • Odczyn PH:

8-9

 • Zawartość części stałych:

ok. 50% wag. ( w zależności od koloru)

 • Odporność na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 - klasa 1

- wg normy PN- C- 81914:2002- farba rodzaju I.

Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

 • Produkt posiada Atest Higieniczny.
 • Termin przydatności:

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on i pirytionian cynku. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. W przypadku aplikacji natryskiem nie wdychać par lub rozpylonej mgły. Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub innymi rozżarzonymi materiałami. Używać hydrodynamicznego aplikatora natrysku. Utrzymywać ciśnienie rozpylania poniżej 4,1 bar (410 kPa). Przed stosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.


Do 14 m2/l, przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji, rodzaj użytego narzędzia malarskiego oraz kolor.


W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 h. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.


Mat


Instrukcja stosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę, upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. Do gruntowania powierzchni zastosować farbę gruntującą Beckers Designer Primer. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności. Taśmę malarską usuwać na „mokro”.

Warunki nakładania

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania

Pędzel, wałek, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie

W razie potrzeby rozcieńczyć 5% wodą.

Malowanie

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstw Beckers Designer Kitchen & Bathroom za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw.