Tikkurila Betolux Akva

Dekoracyjna, wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg wewnątrz pomieszczeń narażonych w niewielkim stopniu na mechaniczną i chemiczną eksploatację, a także betonowych podłóg w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

 

Dekoracyjna, wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg wewnątrz pomieszczeń narażonych w niewielkim stopniu na mechaniczną i chemiczną eksploatację, a także betonowych podłóg w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Przykłady zastosowania
Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Tikkurila Betolux Akva może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi.
 
DANE TECHNICZNE
 
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.
 
Stopień połysku
Półpołysk
 
Wydajność
Ok. 5-7 m2/l - drewno, beton.

Ok. 15 m2/l- metal.


Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
 
Nakładanie
Pędzel lub wałek.
 
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Pyłosuchość po upływie ok. 15 min. Ponownie przemalowanie po upływie ok. 1 godziny. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania następnego dnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 2 tygodniach.
Przyczepność
Odporność chemiczna
Odporność na tłuszcze i benzynę lakierniczą. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników.
Zawartość części stałych
Ok. 35% obj.
Gęstość
Ok. 1,1-1,2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
 
Warunki nakładania
Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97% (wilgotność wagowa maksymalnie 4%). W czasie aplikacji i schnięcia, temperatura powietrza, podłoża i farby musi wynosić co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
 
Przygotowanie
Powierzchnie nowe:
Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić. Podłoża metalowe: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050, rdzę usunąć. Zagruntować podkładem Tikkurila Rostex Super Akva. Podłoża drewniane: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu,oleju, kurzu i tłuszczu. Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym
Tikkurila Maalipesu, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Powierzchnie betonowe: Nowe powierzchnie betonowe pokryć jedną warstwą Tikkurila Betolux Akva rozcieńczoną 10% z wodą. Następnie na nowe i uprzednio malowane powierzchnie betonowe nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva. Do małych powierzchni użyć wałka z krótkim włosiem lub syntetycznego pędzla. Powierzchnie drewniane: Na powierzchnie z surowego drewna nałożyć 1-2 warstwy gruntu uszczelniającego Tikkurila Multistop. Wykończyć 2-3 warstwami nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva przy użyciu syntetycznego pędzla. Uwaga: Farba szybko schnie, dlatego należy wcześniej zaplanować pracę, aby uniknąć
nakładania się warstw farby. Malować na raz kilka desek wzdłuż ich długości; ewentualne poprawki należy wykonać po wyschnięciu farby. Powierzchnie metalowe: Zagruntować Tikkurila Rostex Super Akva, a następnie nałożyć 2-3 warstwy nierozcieńczonego Tikkurila Betolux Akva.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą lub wodą z mydłem. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu.