Tikkurila Magnetic

szara farba

Tikkurila Magnetic to wysokiej jakości farba magnetyczna do ścian przeznaczona do wymalowań wewnętrznych o szerokim zastosowaniu. Jak wszystkie produkty Tikkurila farba Magnetic bardzo dobrze rozprowadza się po powierzchni, przekształcając ją w tablicę magnetyczną o estetycznym matowym wykończeniu.

Szara farba magnetyczna Tikkurila Magnetic może być stosowana samodzielnie jako farba nawierzchniowa lub jako podkład pod inne farby do ścian i sufitów Tikkurila. Należy jednak pamiętać o tym, iż nałożenie zbyt grubej warstwy wierzchniej może osłabić właściwości magnetyczne produktu bazowego. Farba Magnetic idealnie nadaje się do stosowania na różnych powierzchniach – betonie, płaszczyznach szpachlowanych, płytach gipsowych i wiórowych.

Interesuje Cię szara farba magnetyczna?
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat farb magnetycznych i tablicowych?

Po więcej informacji i na udane zakupy zapraszamy do Studia Farb Pigmentologi ulicy Modlińskiej 205 w Warszawie

Zastosowanie:

Zalecana do malowania powierzchni w suchych, wewnętrznych pomieszczeniach.  Nadaje się do malowania powierzchni betonowych, szpachlowanych, płyt gipsowych i wiórowych. W celu uzyskania dowolnego koloru farbę Tikkurila Magnetic można pomalować farbami do ścian Tikkurila jedno lub dwukrotnie. Nakładanie zbyt grubych warstwy farby może zmniejszyć przyczepność magnesów.

Wielkość opakowań:

0,5 l

Wydajność:

1,5 m2/l

Kolory:

Szary.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Mat

  • Gęstość:

Ok. 2,60 kg/l, ISO 2811

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l LZO.

  • Przechowywanie:

Chronić przed mrozem.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego materiału. Jeśli to konieczne, wyrównać ubytki i pęknięcia odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Niemalowane podłoże zagruntować, np. Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Uprzednio pomalowane powierzchnie zmyć rozcieńczonym detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i przemyć starannie wodą. Aby zapewnić lepszą przyczepność magnesów, błyszczące powierzchnie zmatowić papierem ściernym, następnie usunąć powstały pył.

Warunki nakładania

Podłoże musi być suche, o temperaturze przynajmniej +10°C. Temperatura powietrza przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel.

Rozcieńczanie:

Nie rozcieńczać.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać farbę przed użyciem oraz okresowo powtarzać mieszanie podczas aplikacji. Za pomocą wałka o krótkim włosiu lub pędzla nałożyć 3 grube warstwy farby Tikkurila Magnetic. Powierzchnię pozostawić do schnięcia na 24 godziny pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Do pomalowania 3 warstw farby należy zużyć 1 l farby na 1,5 m2 powierzchni. Jeśli zajdzie konieczność, finalną warstwę farby nakładać po upływie 1 dnia.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

Suchość po 24 godz.

Czyszczenie narzędzi:

Usunąć nadmiar farby z narzędzi i umyć wodą. Spłukać dokładnie umywalkę, cząstki żelaza znajdujące się w farbie mogą powodować przebarwienia.

Konserwacja:

Powierzchnie można czyścić nie wcześniej jak 1 miesiąc od pomalowania. Czyścić na sucho, przy użyciu wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza. Czyszczenie mokrą ściereczką może pozostawić ślad na powierzchni. Farba osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po upływie kilku tygodni, dlatego zaleca się, aby przez ten czas powierzchnie były ostrożnie traktowane. Jeżeli powierzchnia wymaga czyszczenia tuż po malowaniu, zaleca się użycie wsysacza, gładkiego pędzla lub odpylacza.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem.


Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. Obchodzić się ostrożnie i unikać zbędnego narażenia. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie. Produkt posiada Atest Higieniczny.