Beckers Scotte Grund

BECKERS SCOTTE GRUND jest wodorozcieńczalną farbą gruntującą. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające ̶ ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, zapewniając jednolity połysk i korzystny efekt końcowy warstwy nawierzchniowej Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Farba BECKERS SCOTTE GRUND jest rekomendowana przez Szwedzkie Towarzystwo Astmy i Alergii.*)

 

Przeznaczenie

Farba BECKERS SCOTTE GRUND przeznaczona jest do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do gruntowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych mocnymi, spójnymi szpachlówkami, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z włókna szklanego i materiałów podobnego typu. BECKERS SCOTTE GRUND można stosować w budynkach mieszkalnych, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Może być także używana do gruntowania ścian i sufitów w żłobkach, przedszkolach, a także w pomieszczeniach, w których nie powinny występować czynniki alergizujące. Może być również stosowana na beton w celu poprawy własności farby nawierzchniowej takich jak: siła krycia, wydajność, przyczepność do podłoża, itp.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane: Oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć środkiem BECKERS INOMHUSTVÄTT. Spłukać dokładnie wodą. Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Zaizolować powierzchnię farbą BECKERS SCOTTE BINDER, a następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Zaizolować powierzchnię farbą BECKERS SCOTTE BINDER, a następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże.

WAŻNE: Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C.

Sposób stosowania

APLIKACJA: Metody: Pędzel, wałek, natrysk. Rozcieńczenie: Produkt nie wymaga rozcieńczania. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Temperatura aplikacji: Temperatura powłoki od +5°C do +25°C.

Czas schnięcia

W temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 0,5 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 3 godzinach.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Wydajność teoretyczna

4-7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża oraz metoda aplikacji.

Kolory

Biały, baza C.

Stopień połysku

Pełny mat.

Opakowania

Biały – 4 l, 10 l Baza C – 3,6 l, 9 l

Ochrona środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.