Beckers Scotte 3

BECKERS SCOTTE HELMATT TAKFÄRG 3 jest wodorozcieńczalną, głęboko matową lateksową farbą o wysokiej jakości przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale, przychodnie – z wyłączeniem pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki), szkoły, przedszkola, żłobki oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy równą fakturę odporną na delikatne przemywanie. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu. Farba BECKERS SCOTTE HELMATT TAKFÄRG 3 jest rekomendowana przez Szwedzkie Towarzystwo Astmy i Alergii. Farba BECKERS SCOTTE HELMATT TAKFÄRG 3 to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem Ecolabel ̶ przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymogi Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

 

Przeznaczenie

Farba BECKERS SCOTTE HELMATT TAKFÄRG 3 przeznaczona jest do malowania sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych. Idealnie sprawdzi się m.in. w: pokojach dziennych, dziecięcych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach, korytarzach, kuchniach, łazienkach, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Produkt nadaje się do dekoracyjnego malowania betonu.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką lub tapetą, tynk, beton oraz płyty wiórowe, pilśniowe i gipsowe: Oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi: Umyć środkiem BECKERS MÅLARTVÄTT. Spłukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Powierzchnie malowane farbami klejowymi: Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Odizolować powierzchnię produktem BECKERS SCOTTE BINDER, następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Odizolować powierzchnię produktem BECKERS SCOTTE BINDER, następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże. Ważne: Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C.

Sposób stosowania

BECKERS SCOTTE HELMATT TAKFÄRG 3 nie wymaga rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 1- lub 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Kolorystyka Biały.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonywanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP. Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego. Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Parametry techniczne

Stopień połysku Mat [3] Metoda aplikacji Rozpuszczalnik/Czyszczenie narzędzi Pędzel, wałek lub natrysk Woda. Wydajność Ok. 6-8 m2/l, przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od czynników takich jak: chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji i rodzaj użytego narzędzia malarskiego oraz od koloru. Temperatura aplikacji Temperatura powłoki od +5°C do +25°C Czas schnięcia Ok. 30 minut, nakładanie kolejnej warstwy po ok. 3 godzinach

Ochrona środowiska

Otwarte puszki dokładnie zamknąć. Płynnych pozostałości produktu nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji Puste opakowania oddać do odzysku.