Beckers Scotte 5

BECKERS SCOTTE VÄGG jest wodorozcieńczalną, matową lateksową farbą o wysokiej jakości przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale, przychodnie – z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków i pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ścian), w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy równą fakturę odporną na delikatne przemywanie. Szybko schnie i nie żółknie z upływem czasu. Farba BECKERS SCOTTE VÄGG jest rekomendowana przez Szwedzkie Towarzystwo Astmy i Alergii.*)

 

Przeznaczenie

Farba BECKERS SCOTTE VÄGG przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet i materiałów podobnego typu. Idealnie sprawdzi się m.in. w: pokojach dziennych, dziecięcych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach, korytarzach, kuchniach, łazienkach, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Farba BECKERS SCOTTE VÄGG polecana jest szczególnie do malowania tych powierzchni, od których wymagamy wyższej odporności na zabrudzenia. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachlówką lub tapetą, tynk, beton oraz płyty wiórowe, pilśniowe i gipsowe: Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi: Umyć środkiem BECKERS INOMHUSTVÄTT. Spłukać dokładnie wodą. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym. Powierzchnie malowane farbą klejową: Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Zaizolować powierzchnię produktem BECKERS SCOTTE BINDER, następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Powierzchnie pokryte farbą wapienną: Zdrapać i starannie oczyścić szczotką, aż do zwartego podłoża. Odizolować powierzchnię produktem BECKERS SCOTTE BINDER, następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND. Szpachlowanie i wypełnianie ubytków: Szpachlówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże. WAŻNE: Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C.

Sposób stosowania

APLIKACJA: Metody: Pędzel, wałek, natrysk. Rozcieńczenie: Produkt nie wymaga rozcieńczania. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Temperatura aplikacji: Temperatura powłoki od +5°C do +25°C.

Malowanie: Przed malowaniem produkt należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 1-2 warstw BECKERS SCOTTE VÄGG. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (oznaczonych odpowiednio w systemie barwienia) może wystąpić konieczność naniesienia dodatkowych warstw. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniu powłoki malarskiej. Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku. Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

Czas schnięcia

W temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 0,5 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp czasu.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Stopień połysku

HELMATT [5] – pełny mat MATT [7] – mat HALVMATT [20] - półmat

Kolor

HELMATT [5] - Biały/baza A oraz baza C. MATT [7] i HALVMATT [20] – Baza A i C.

Wydajność teoretyczna

6-8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża oraz metoda aplikacji.

Opakowania

HELMATT [5] - 3,6 l, 9 l MATT [7] I HALVMATT [20] – 0,9 l, 3,6 l, 9 l

Ochrona środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.