Tikkurila Parketti Ässä

Poliuretanowo-akrylowy lakier do podłóg

Wodorozcieńczalny, poliuretanowo-akrylowy lakier przeznaczony do pomieszczeń wewnętrznych. Produkt doskonale zabezpiecza powierzchnię przed codziennym użytkowaniem. Występuje w trzech stopniach połysku: półmacie, półpołysku oraz połysku.

Zastosowanie:

Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne oszlifowane powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które są narażone na łagodne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Przeznaczony do gruntowania i wykańczania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych drewnianych podłóg. Przed użyciem wykonać próby na małej powierzchni, by upewnić się, że lakier jest odpowiedni do tego rodzaju drewna. Uwaga: Nie jest zalecany do sosny diamentowej, dębu dymionego lub podłoży ze stabilizowanego brązowego buka.

Wielkość opakowań:

1 l; 5 l

Wydajność:

7-10 m2/l – przy aplikacji pędzlem

8-10 m2/l – przy aplikacji wałkiem

10-12 m2/l – przy aplikacji pacą z syntetyczną tkaniną

20-25 m2/l – przy aplikacji pacą stalową (nierdzewną)

Dane techniczne:

  • Odporność na zmywanie:

Dobra, pod warunkiem użycia zwykłych detergentów

  • Odporność chemiczna:

Odporna na przemywanie np.: bezaromatyczną benzyną, nie jest odporna na inne Thinnery/rozpuszczalniki.

  • Zawartość części stałych:

Ok. 30%

  • Gęstość:

1 kg/l (ISO 2811)

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 140g/l. Produkt zawiera poniżej 140g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Parkiet i deski podłogowe przeszlifować. Pęknięcia powyżej 0,5mm uzupełnić kitem z pyłu drzewnego i lakieru podkładowego. Kit należy nałożyć na całą podłogę przy użyciu szpachelki i ruchów krzyżowych. Przeszlifować po około 1 godz. w kierunku układu włókien lub światła wpadającego przez okno (używać papieru ściernego o granulacji 100 lub 200). Następnie odkurzyć pył po szlifowaniu.

Szlifowanie:
Przeszlifować podłogi w kierunku układu włókien lub światła padającego z okna (papier ścierny o granulacji 100-120), po czym starannie odkurzyć pył po szlifowaniu.

Warunki nakładania:

Wszystkie drewniane powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste i odtłuszczone, temperatura powietrza co najmniej +15°C, a wilgotność względna powietrza pomiędzy 30% a 80%.

Narzędzia nakładania:

Półmat i półpołysk: pędzel, paca lub moherowy wałek.

Połysk: pędzel lub paca.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą.

Nakładanie:

Gruntowanie powierzchni wcześniej nielakierowanych: Przed użyciem pomieszać lakier Tikkurila Parketti Ässä oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć lakier na podłogę, po czym rozprowadzić za pomocą pacy ze stali nierdzewnej zgodnie z układem włókien drewna. Pozostawić do wyschnięcia ok. 1 godz., jeśli konieczne przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150, a pył po szlifowaniu starannie odkurzyć. Nałożyć 1-2 warstwy lakieru Tikkurila Parketti Ässä przy użyciu stalowej pacy. Pozostawić do wyschnięcia na czas 30-60 minut przed nakładaniem kolejnej warstwy.

Wykończenie: Przed użyciem pomieszać lakier Tikkurila Parketti Ässä oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Parketti Ässä, przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)

Powierzchnie uprzednio lakierowane: Przed użyciem pomieszać lakier Tikkurila Parketti Ässä oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Oczyścić powierzchnie drewniane z brudu, wosku i tłuszczu. Powierzchnie w złym stanie oszlifować do surowego drewna, następnie nałożyć lakier według instrukcji powyżej. Oszlifować powierzchnię szlifierką (papier 120-150). Starannie odkurzyć pył po szlifowaniu oraz wytrzeć powierzchnię wilgotną i czystą szmatką. Przed lakierowaniem zaleca się wykonanie wymalowania próbnego na małej powierzchni, celem sprawdzenia kompatybilności z podłożem. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Parketti Ässä przy użyciu pacy lub 1-2 warstwy za pomocą wałka. (Uwaga! Lakieru w połysku nie aplikować wałkiem.)

Powierzchnie drewniane nierówne: Przed użyciem pomieszać lakier Tikkurila Parketti Ässä oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Tego typu powierzchnie lakierować przy użyciu pędzla. Najpierw trzeba nanieść cienką warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godz. Kontynuować lakierowanie na dalszych kilku deskach zgodnie ze strukturą drewna. Rozprowadzić lakier Tikkurila Parketti Ässä równomiernie, unikając kolistych ruchów. Następnie polakierowaną powierzchnię oszlifować oraz usunąć starannie pył po szlifowaniu. Nałożyć drugą warstwę i pozostawić do wyschnięcia na ok. 3 godz. przed nałożeniem 3 warstwy. Trzecia warstwa powinna być grubo nałożona.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: odstępy czasu przy nakładaniu kolejnych warstw podano w instrukcji powyżej. Powierzchnia nadaje się do użytkowania po około 12 godzinach od aplikacji ostatniej warstwy. W okresie około 2 tygodni na lakierowanej powierzchni należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże oraz umieszczania przedmiotów spowalniających schnięcie – np. dywanów, szczególnie podczas pierwszego tygodnia.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą. Przed myciem narzędzia należy dokładnie wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości lakieru.

Konserwacja:

O lakierowane powierzchnie należy dbać, ostateczną wytrzymałość i twardość lakier osiąga po około tygodniu w normalnych warunkach. Należy unikać czyszczenia lakierowanej powierzchni w tym okresie. Powierzchnia może być czyszczona miękką szczotką, mopem lub wilgotną szmatką. Brudna powierzchnia może być czyszczona wilgotnym narzędziem z użyciem detergentu o neutralnym pH (6-8). Płukać powierzchnię ostrożnie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy przekazać je firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.