Tikkurila Parketti Ässä Petsi

Bejca gruntująca do parkietu

Wodorozcieńczalna bejca akrylowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Nadaje powierzchni piękne wykończenie. Występuje w bogatej palecie kolorów z mieszalnika.

Zastosowanie:

Parkiety i podłogi z desek. Przeznaczona do przygotowania powierzchni szlifowanych parkietów do ostatecznego lakierowania. Jako warstwę nawierzchniową należy zastosować Tikkurila Parketti Ässä.

Wielkość opakowań:

0,9 l

Wydajność:

10-15 m2/l, dla jednej powłoki nakładanej pędzlem.

20-25 m2/l, dla jednej powłoki nakładanej szpachelką do parkietów.

Kolory:

Kolory z Tikkurila Lacquer Colour Card.

Dane techniczne:

  • Baza:

EP

  • Zawartość części stałych:

Ok. 10%

  • Gęstość:

Ok. 1 kg/l (ISO 2811)

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Zeszlifować parkiet lub deski podłogowe mechanicznie i wypełnić otwory większe niż 0,5 mm szpachlówką wykonaną z zeszlifowanego drewna i lakieru Tikkurila Parketti Ässä. Nakładać szpachlówkę na całą powierzchnię podłogi naprzemiennie, za pomocą nierdzewnej szpachelki. Po 30-60 minutach szlifować podłoże w kierunku struktury drewna lub w kierunku padania światła dziennego. Upewnić się, czy szpachlówka pozostała jedynie w otworach/pęknięciach drewna. Pozostałości pyłu usunąć odkurzaczem. Aby osiągnąć bardzo gładką powierzchnię, należy delikatnie zwilżyć drewno używając gąbki lub mopa. Następnie po wyschnięciu mechanicznie zeszlifować podniesione włókna drewna używając drobnoziarnistego papieru ściernego.

Warunki nakładania:

Podłoże suche i czyste, bez kurzu i pyłu. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić od +15°C do +20°C, wilgotność względna powietrza 30-80%.

Narzędzia nakładania:

Paca do parkietów, pędzel, zgodnie z kierunkiem słojów drewna.

Rozcieńczanie:

Wodą.

Malowanie:

Bejcowanie: Wykonać test na kawałku drewna przed aplikacją. Kolor i rodzaj drewna mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd powłoki. Wymieszać wyrób bezpośrednio przed nakładaniem oraz od czasu do czasu w trakcie aplikacji. Nakładać cienkie warstwy za pomocą odpowiedniej powlekarki wzdłuż słojów drewna. Prace zaplanować tak, aby cała powierzchnia była wykonana w jednym czasie. W przypadku malowania podłóg z desek bejcę nakładać pędzlem, na każdej z desek z osobna. Druga warstwa może być nakładana po 3-4 godzinach. Lakierować stosując Tikkurila Parketti Ässä 3-4 godziny po nałożeniu drugiej warstwy bejcy.

Lakierowanie:
Po wyschnięciu bejcy nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Parketti Ässä używając do tego powlekarki. Wymieszać wyrób bezpośrednio przed lakierowaniem oraz od czasu do czasu w trakcie aplikacji, aby zapewnić dobre wymieszanie środka wyrównującego zawartego w produkcie.
W przypadku nierównych desek drewnianych lakier nakładać pędzlem. Nałożyć cienko pierwszą warstwę i pozostawić do wyschnięcia przez 1 godzinę. Drugą warstwę pozostawić do wyschnięcia przez 3 godziny. Trzecia warstwa powinna być nakładana jako gruba powłoka.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 3-4 godzin. Ostateczne wymalowanie przeprowadzać za pomocą Tikkurila Parketti Ässä, 3-4 godziny po malowaniu drugiej warstwy bejcy.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Konserwacja:

Bejcowana powierzchnia uzyska swą ostateczną twardość i odporność chemiczną po 2 tygodniach. Do tego czasu należy unikać czyszczenia. Po tym okresie czyścić szczotką, mopem lub szmatką. Brudne powierzchnie mogą być myte z użyciem detergentów o neutralnym pH (6-8).

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zachować ostrożność podczas aplikacji, unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Puste opakowania należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Produkt posiada Atest Higieniczny.