Sigma Gotowa Masa Szpachlowa Dolina Nidy

Gotowa Masa Szpachlowa Sigma przeznaczona jest do wykonywania ostatecznych warstw gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Ze względu na możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy, idealnie nadaje się do poprawy jakości wykonanych wcześniej tynków gipsowych lub całopowierzchniowego szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. Może być nakładana ręcznie lub maszynowo, przy użyciu przystosowanych do tego typu zastosowań urządzeń natryskowych. Przeznaczona jest do stosowania na typowych podłożach mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, ściany betonowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Stosowanie produktu nie jest zalecane w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza przekracza przez dłuższy okres czasu 70%.

•WŁAŚCIWOŚCI
Gotowa Masa Szpachlowa SIGMA produkowana jest w postaci gotowej do nanoszenia białej pasty, na bazie spoiwa żywicznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Konsystencja masy jest plastyczna i dobrana w sposób ułatwiający nakładanie i obróbkę zarówno ręcznie jak i przy użyciu urządzeń natryskowych. Dzięki odpowiedniej zawartości polimerów masa charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością do podłoża oraz elastycznością i odpornością na ewentualne rozwarstwienie lub spękanie. Możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy pozwala na dostosowanie ilości nakładanego materiału do właściwości podłoża. Zawiera mączkę dolomitową o bardzo drobnym uziarnieniu, dzięki czemu warstwa gładzi ma po nałożeniu gładką powierzchnię i idealnie biały kolor. Zawartość polimerów oraz jasny kolor gładzi po utwardzeniu, sprawia również że jej powierzchnię po wyschnięciu łatwo jest przeszlifować, oraz pomalować – co wydatnie zmniejsza zużycie farby oraz koszty związane z malowaniem. Nie zużyty materiał można pozostawić w szczelnie zamkniętym opakowaniu i wykorzystać w późniejszym terminie, przez cały okres przydatności do użycia.

•PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być wysezonowane, stabilne oraz oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Większe ubytki w podłożu należy wypełnić stosując Gips Szpachlowy. Podłoża bardzo chłonne zaleca się zagruntować bezbarwnym Preparatem Gruntującym Euro-Grunt w celu wzmocnienia ich powierzchni oraz zmniejszenia chłonności.

•PRZYGOTOWANIE MASY
Po otworzeniu opakowania, masę należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Po wykonaniu tej czynności, zaleca się odczekać z rozpoczęciem prac do momentu gdy masa osiągnie oczekiwaną konsystencję. Masy nie wolno łączyć z innymi materiałami, poprzez rozcieńczanie lub zagęszczanie.

•SPOSÓB UŻYCIA
Masę szpachlową można nakładać ręcznie, za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, lub urządzeniem natryskowym. W obu przypadkach zaleca się rozpoczęcie prac od powierzchni sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia. Po nałożeniu masy na suficie, można przystąpić do nakładania masy na ściany, nakładając materiał w kierunku od podłogi do sufitu. Nakładając masę ręcznie należy zadbać o mocne dociskanie pacy do podłoża. W przypadku nakładania natryskowego po wstępnym narzuceniu masy, należy ją równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni i wyrównać. Ewentualny nadmiar masy zebrać do opakowania lub kosza zasypowego urządzenia. Zarówno w przypadku nakładania ręcznego jak i natryskowego, zaleca się aby maksymalna grubość jednej warstwy nie przekraczała 3 mm. Kolejna warstwa może być nakładana po zupełnym stwardnieniu poprzedniej. Podczas wysychania masy należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. Ostateczne wyrównanie powierzchni należy wykonać za pomocą drobnoziarnistego papieru ściernego lub siatki ściernej. Tak wygładzone powierzchnie, po oczyszczeniu z pyłu i kurzu mogą być malowane dowolnymi farbami dyspersyjnymi. Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie szczelnie zamknąć i przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

•ZUŻYCIE
Średnio zużywa się w zależności od zastosowania: ok. 1,0 kg na 1 m2

•NARZĘDZIA
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka kątowa), urządzenie natryskowe, papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

•PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie pozostawiać otwartych pojemników. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

•OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1,5 kg, 4 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg. Paleta: 432 kg w pojemnikach 1,5 kg, 480 kg w pojemnikach 4 kg, 800 kg w pojemnikach 8 kg, 648 kg w pojemnikach 18 kg, 672 w pojemnikach 28 kg.

•DANE TECHNICZNE
Czas wysychania: ok. 6 h (warstwa grubości 1 mm, temperatura +20 0C, wilgotność 50%)
Przewodność cieplna w 90% wilgotności względnej: 1,28 W/mK
Przyczepność do betonu: minimum 0,3 N/mm2
Warunki podczas prac i użytkowania:
temperatura podłoża i otoczenia: od +5 0C do +25 0C
wilgotność w pomieszczeniu: do 70%
Maksymalna grubość warstwy: 3 mm

•UWAGA
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci