DEN BRAVEN ACRYL-ST

USZCZELNIACZ AKRYLOWY DO TYNKÓW STRUKTURALNYCH I FASAD

Jednoskładnikowy, lekko plastyczno-elastyczny, odporny na czynniki atmosferyczne, specjalistyczny uszczelniacz akrylowy z drobinami żwiru, z przeznaczeniem do tynków strukturalnych i fasad.

Właściwości

- dzięki unikatowej formule z drobinami żwiru, po utwardzeniu produkt tworzy estetyczną całość z pokrywającym powierzchnię tynkiem - bardzo dobrze przyczepny do tynków i zapraw - po odparowaniu wody tworzy mocne wiązanie - do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych - po całkowitym utwardzeniu malowany powłokami malarskimi lub lakierniczymi - bezwonny, neutralny chemicznie - odporny na pękanie i powstawanie rys skurczowych - odporny na wilgoć i temperaturę od -20°C do +75°C - łatwy w nakładaniu i formowaniu - nie ścieka - nie powoduje korozji metali

Zastosowania

- wypełnianie wewnętrznych i zewnętrznych szczelin, rys, pęknięć, połączeń w fasadach i tynkach wewnętrznych strukturalnych lub zacieranych na ostro - idealny do tynków, betonu komórkowego, ceramiki budowlanej, polistyrenu, sztukaterii i innych materiałów o ziarnistej fakturze - wypełnianie wewnętrznych szczelin, rys, pęknięć w ścianach i sufitach

Kolor

biały

Opakowanie

300 ml – plastikowy kartusz Okres trwałości 24 miesiące. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Baza dyspersja akrylowa Charakter lekko plastyczno-elastyczny Konsystencja tiksotropowa Ciężar właściwy 1,8 g/ml Szybkość wyciskania 500 g/min (3 mm / 6,3 bar) Ściekanie wg ISO 7390: < 2 mm
Kożuszenie ok. 5 minut (w temp. 23 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%) Czas całkowitego utwardzenia < 14 dni (w temp. 23 ± 2°C i wilgotności względnej powietrza 50 ± 5%) - w zależności od warunków atmosferycznych i przekroju spoin Sucha pozostałość 91% Odporność termiczna po utwardzeniu od –20°C do +75°C Twardość Shore A (3s) wg DIN 53505: 28° Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53504: 50% Absorpcja wody Kit pęcznieje pod wpływem ciągłego oddziaływania wody. Możliwość malowania tak Możliwość naprawy tym samym materiałem

ROZMIARY SPOIN

Minimalna szerokość 4 mm Maksymalna szerokość 25 mm Zalecane proporcje Szerokość w mm: 4-8 10-12 14-16 18-20 22-24 Głębokość w mm: 6 8 10 12 14 W celu uzyskania żądanej głębokości spoiny i nie dopuszczenia do trzy punktowego styku, stosować profile dylatacyjne.

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni tynki (zwłaszcza tynki strukturalne), zaprawy, gips, płyty gipsowo-kartonowe, malowane drewno i materiały drewnopochodne, beton zwykły, beton komórkowy, kamień naturalny, ceramika budowlana Przygotowanie W wypadku silnie porowatych i chłonnych powierzchni rozcieńczyć Den Braven Acryl-ST z wodą w proporcji 1:2 i zagruntować podłoże. Pozostawić do wyschnięcia. W razie wątpliwości poleca się przeprowadzić test przyczepności. Stan podłoża Powierzchnia czysta, sucha, zwarta, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C

Zalecenia

Zdjąć nakrętkę, naciąć końcówkę tuby, ponownie nałożyć nakrętkę i naciąć ją pod kątem na szerokości odpowiadającej wielkości spoiny. Fugę wygładzić szpachelką maczaną w wodzie z niewielką domieszką mydła w ciągu 5 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym jest środek Den Braven Finisher - profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Fuga powinna mieć kształt pozwalający na swobodne ściekanie wody. Czyszczenie Po zakończeniu pracy narzędzia myć wodą z mydłem. Ręce myć przy pomocy wody z mydłem lub środka Den Braven Handfris. Utwardzony kit można zmyć przy pomocy środka Den Braven MEK Cleaner Ograniczenia Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie, PE, PP, teflonu i podłoży bitumicznych (np. asfaltowych, smołowych itp.). Stosowanie farb emulsyjnych z dużą ilością wypełniaczy może spowodować pęknięcia w powłoce farby. Dopuszcza się zastosowania zewnętrzne pod warunkiem zapewnienia dobrych warunków schnięcia, tj. ochrony przed opadami i wilgocią przez co najmniej 5 godzin od nałożenia. Po całkowitym utwardzeniu produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej 3.17 UWAGA: Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.