DEN BRAVEN POLYURETHANE-50FC

POLIURETANOWY KLEJ I KIT USZCZELNIAJĄCY

Jednoskładnikowy, trwale elastyczny, wysokomodułowy poliuretanowy kit uszczelniający i klej do zastosowań budowlanych i przemysłowych.

 Właściwości

- trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych - wysoka odporność na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne - bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych: beton, ceramika budowlana, glazura, gres, terakota, kamień, stal, aluminium, szkło, lakierowane drewno - bardzo niska wodochłonność - dobrze kompensuje drgania i wibracje - odporny na działanie wielu paliw, olejów mineralnych, tłuszczów
- bardzo dobra odporność na wodę, w tym wodę słoną - szybko schnący - wysoka odporność na ścieranie - po całkowitym utwardzeniu malowalny (*)

Zastosowania

- elastyczne uszczelnianie i klejenie wszelkich konstrukcji metalowych i stalowych - technika wentylacyjna, klimatyzacyjna, hale magazynowe, silosy, kontenery, zbiorniki i konstrukcje podobnego typu - dylatacje pionowe lub poziome, fasadowe lub posadzkowe - uszczelnianie złączy w płytkach ceramicznych, płytach betonowych, przepustach rurowych i kablowych, zamków w płytach warstwowych - wodoszczelne łączenie wszelkich elementów wykończeniowych - wypełnianie rys, pęknięć  - klejenie, uszczelnianie w budownictwie drogowym (drogi, mosty, parkingi), mieszkaniowym (baseny, posadzki, fundamenty), hydrotechnicznym (nabrzeża, stocznie, szkutnictwo), motoryzacji (nadwozia, uszczelnianie spawanych lub  zgrzewanych złączy elementów metalowych: kanały ściekowe, oprawy świateł, dachu, okien i innych elementów karoserii samochodowej) - uszczelnienia dekarskie

Kolory

biały, szary, czarny Inne kolory na zamówienie.

Opakowanie 310 ml - metalowy kartusz Okres trwałości 12 miesięcy. Zamknięte opakowanie przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do –15°C.

DANE TECHNICZNE

Typ uszczelniacz elastyczny Baza poliuretan Konsystencja półgęsta masa Ciężar właściwy 1,16 do 1,20 g/ml (w zależności od koloru) Szybkość wyciskania 150 g/min (4 mm / 3 bar / 21°C) Ubytek masy wg normy ISO 10563: < 10%  Ściekanie wg normy ISO 7390: < 3 mm Twardość Shore A (3s) wg normy ISO 868: 45° Moduł 100% wg normy ISO 37: 1,00 MPa Wydłużenie przy zerwaniu wg normy ISO 37: 650% Wytrzymałość na ścinanie wg normy ISO 4587: 1,40 MPa
Powrót elastyczny wg normy ISO 7389: > 70% Odporność termiczna po utwardzeniu od -30°C do +70°C Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C Czas utwardzania ≈ 3 mm / 24 h (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Kożuszenie ≈ 70 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)

ROZMIARY SPOIN

Minimalna szerokość 4 mm Maksymalna szerokość 20 mm Zalecane proporcje Szerokość spoiny w mm: 4-8 10-12 14-16 17-18 19-20 Głębokość spoiny w mm: 6 7 8 9 10 W celu uzyskania żądanej głębokości spoiny i nie dopuszczenia do trzy punktowego styku spoiny stosować profile dylatacyjne.

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni stal, stal nierdzewna, stal emaliowana, aluminium i inne metale, beton, ceramika budowlana, tynk, gips, glazura, terakota, gres, kamień, szkło i powierzchnie szkliwione, impregnowane drewno, PCW, poliester i tym podobne tworzywa sztuczne.
Przygotowanie Podłoża oczyścić z brudu, pyłu, kurzu i zabrudzeń podobnego typu. Usunąć pozostałości po starych kitach, klejach, farbach i lakierach. Następnie dokładnie odtłuścić i wysuszyć. Beton musi być całkowicie utwardzony i wysezonowany. Podłoża silnie porowate, kruche, narażone na zanurzenie w wodzie lub duże obciążenia fizyczne lub mechaniczne zagruntować przy pomocy środka Den Braven Primer 250 (**). W razie wątpliwości przeprowadzić test. Stan podłoża Powierzchnia stabilna, nośna, zwarta, sucha, wolna od szronu, lodu, zastoin wody, tłuszczu, kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia Pistolety ręczne lub pneumatyczne Temperatura otoczenia od +5°C do +40°C (wilgotność względna < 50%)

Zalecenia Zdjąć aplikator, przebić końcówkę tuby, nakręcić aplikator i naciąć jego wierzchołek pod kątem na szerokość odpowiadającą wielkości spoiny. Kit nakładać powolnym, jednostajnym ruchem, dokładnie i szczelnie wypełniając całą szczelinę, tak by fuga pozostała wolna od powietrza. Następnie wygładzić szpachelką w ciągu 20 minut od nałożenia kitu. Dobrym środkiem pomocniczym do wygładzania fug jest Den Braven Finisher - profesjonalny środek do wygładzania fug na mokro. Zapewnić dobrą wentylację. Czyszczenie Do czyszczenia zabrudzeń po kicie z rąk, narzędzi czy powierzchni stosować specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi stosować benzynę ekstrakcyjną
lub środek Den Braven MEK Cleaner. Do mycia rąk można użyć także środek Den Braven Handfris. Ograniczenia Nie stosować do akwariów, połączeń z PE, PP, teflonem, powierzchniami bitumicznymi. Nie pokrywać farbami na bazie żywic
alkidowych (przeprowadzić test – ryzyko spękań w powłoce lakierowej i wydłużonego czasu schnięcia). Unikać ekspozycji na wysokie stężenia chloru. Podczas utwardzania unikać kontaktu z oparami silikonowymi, z alkoholami, środkami zawierającymi rozpuszczalniki i detergentami. Chronić przed kondensacją pary wodnej (ryzyko powstania pęcherzy w strukturze kitu i deformacji powierzchni fugi). Nie stosować do szczelin o głębokości ponad 10 mm. W wypadku kitu w kolorze białym długa ekspozycja na promieniowanie UV może spowodować żółknięcie. Powłoki malarskie lub lakiernicze nakładać po całkowitym utwardzeniu. Unikać ciągłego zanurzenia w wodzie. Na podłożach krytycznych lub w zastosowaniach chemoodpornych
stosować zawsze środek gruntujący Primer 250. Bezpieczeństwo ogólne Patrz: Karta charakterystyki 4.21 UWAGA: Chronić przed dziećmi. Odpowiada normie PN-EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (KLASA 25HM) PN-EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (KLASA 20HM)  ISO 11600 F 25 HM DIN EN ISO 846

(*) – Czas schnięcia farb na bazie żywic syntetycznych może zostać wydłużony przez kontakt z uszczelniaczami na bazie poliuretanu. Ze względu na dużą różnorodność farb zalecane jest wykonanie próby. Nie zaleca się stosować farb na bazie żywic alkidowych. (**) - Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za każdą stratę lub szkodę wynikającą z zastosowania środka gruntuącego innego niż Den Braven Primer 250.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Den Braven Sealants, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.