Tikkurila Dream White

tikkurila white

Tikkurila Dream White to wodorozcieńczalna farba lateksowa do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu technologii „Special White Tiles” farba zapewnia jednolite matowe wykończenie, które charakteryzuje się odpornością na działanie promieni UV – kolor nie żółknie z czasem – oraz podwyższoną trwałością, która umożliwia czyszczenie powłoki z zabrudzeń wodą z detergentem.

Ze względu na swoje właściwości Dream White jest chętnie wybierana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach i lokalach użytkowych – wszędzie tam, gdzie ściany są szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Szukasz farb lateksowych Tikkurila w innych kolorach?

A może interesują Cię oryginalne produkty do dekoracji ścian?

Niezależnie od tego, czy planujesz zwyczajne odmalowanie ścian, czy prace związane z ich dekoracją koniecznie zajrzyj do Studia Farb Pigmentologia przy ulicy Franciszka Klimczaka 13 w Miasteczku Wilanów. W naszym sklepie stacjonarnym znajdziesz bogaty wybór wysokiej jakości produktów Tikkurila.

Rodzaj

Biała, lateksowa farba do ścian i sufitów

Opis

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itp.), laboratoriach, obiektach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, sale zabiegowe, stacje dializ, itp.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

Dzięki zastosowaniu technologii „Special White Tiles” farba zapewnia:
- Jednolite matowe wykończenie
- Niezmienny w czasie biały kolor, odporny na działanie UV
- Wysoka trwałość powłoki umożliwia usuwanie zabrudzeń wodą z detergentem - odporność powłoki na szorowanie na mokro (norma PN-EN 13300 – 2 klasa)

• Bardzo dobra siła krycia gwarantuje atrakcyjny efekt finalny

• Bardzo dobra przyczepność do podłoża

*W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w
w/w obiektach prosimy o kontakt z działem technicznym: http://www.tikkurila.pl/doradcy-technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65.

Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowowapiennych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu oraz do malowania drobnych elementów drewnianych i metalowych po uprzednim przygotowaniu podłoża, stosując odpowiedni grunt. Polecany jest również do elementów dekoracyjnych (np. gipsowych profili, listew, kasetonów, rozet).

DANE TECHNICZNE

Kolory

Biała.

Stopień połysku

Mat

Wydajność

Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstura podłoża, metody aplikacji oraz koloru.

Wielkość opakowań

3 l; 10 l

Nakładanie

Wałek, pędzel, natrysk.

Czasy schnięcia

Farba schnie około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5˚C do +25˚C.

Odporność na zmywanie

Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg normy PN-EN 13300); farba rodzaju I (wg normy PN-C 81914:2002)

Odporność na naświetlanie

Odporność na naświetlanie w pomieszczeniach o zwiększonej higienie pracy, np. szpitale:
po 8-godzinnym ciągłym naświetlaniu lampą UVC odległość od powłoki -1,5m) powłoka nie żółknie.

Gęstość

Max. 1,5 g/cm3

Przechowywanie

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę.
Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie niemalowane:
Tynki mineralne i podłoża betonowe można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą Tikkurila Dream White.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Luźno związane elementy starej powłoki usunąć, połyskliwe powierzchnie zmatowić. Nierówności i ubytki wyrównać odpowiednią szpachlówką. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Pomalować dwukrotnie farbą Tikkurila Dream White.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:
Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą Tikkurila Dream White.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit. Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

Rozcieńczanie

W razie potrzeby do 5% wodą.

Nakładanie

Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2 warstwy Tikkurila Dream White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym. Lista dostępna http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

*Nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od malowania. Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)

Produkt zawiera minimalne ilości lotnych związków organicznych poniżej 1 g/l - (poniżej obowiązującej normy). Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol 3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. REKOMENDACJA PTA – Tikkurila Super White jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii. Po wymalowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia produkt użyty zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje działania alergizującego. Nie zawiera szkodliwych lotnych związków organicznych, które powodują problemy zdrowotne oraz niszczą powłokę ozonową – 0%* LZO *oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2 Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w oryginalnych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu.

INFORMACJE DODATKOWE

Stopień połysku: Mat [3], zgodmie z PN-EN 13300:2007
Spoiwo: Polioctan winylu