Tikkurila Optiva Matt [5]

optiva matt 5

Optiva Matt 5 to wodorozcieńczalna farba lateksowa najnowszej generacji od dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Podwyższona odporność na zmywanie i szorowanie na mokro sprawia, że Matt 5 idealnie sprawdza się w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej – wszędzie tam, gdzie ściany są szczególnie narażone na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

Swoje właściwości Optiva zawdzięcza innowacyjnej formule akrylowo-kompozytowej, która w połączeniu z zastosowaną technologią enkapsulacji zwiększa właściwości barierowe pomalowanych powierzchni. Matt 5 to również gwarancja uzyskania jednorodnej struktury powłoki malarskiej o jednolitym połysku, która zachowuje trwałość i estetyczny wygląd przez długi czas.

Naszym Klientom oferujemy farbę Optiva Matt 5 w szerokiej gamie kolorystycznej. Paleta barw to ponad 13 tysięcy kolorów – od delikatnych pastelowych odcieni, bo wysoko napigmentowane żywe i soczyste barwy. Produkt dostępny w opakowaniach o różnej pojemności.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szpitale, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, szkoły, przedszkola, żłobki), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt może być stosowany na małe powierzchnie i/lub elementy wykończeniowe drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju powierzchni preparatem gruntującym (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Everal Metal Primer).


Potrzebne informacje:

 • Technologia enkapsulacji:

Bardzo dobra siła krycia farby.

Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia typu: majonez, przyprawa w płynie maggi, sos czekoladowy, masło, piwo, olej.

Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz.

Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach, kościołach, muzeach, itp.).

 • Optymalny i trwały efekt:

Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki.

Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300).

Trwałość koloru w czasie.

Innowacyjny system barwienia „Avatint”.

Efekt końcowy o jednolitym połysku.

Piękne, matowe wykończenie.

 • Dla zdrowia i środowiska:

Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych: zero LZO.

Ekologiczna receptura i najwyższa jakość potwierdzone certyfikatem Ecolabel.

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.

Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International.

Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi.

Produkt spełnia wymagania LEED v4 „EQ Credit: Low Emitting Materials” zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA.

Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobów budowlanych (AgBB), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz.

Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.

 • Łatwa aplikacja: 

Niekapiąca formuła.

Bardzo dobra przyczepność do podłoża.

Łatwe rozprowadzanie farby.

Optymalny czas schnięcia.


Wielkość opakowań:

Bazy A: 0,45 l (tester koloru), 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

Baza C: 0,45 l (tester koloru), 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Wydajność:

Do 16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania próbnego na docelowo malowanej powierzchni.

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Symphony, NCS, RAL. Paleta barw ponad 10 000 odcieni.

Tester koloru (0,45l):

Pozwala na wykonanie wymalowania próbnego farbą Tikkurila Optiva Matt [5] na powierzchni ściany lub sufitu w celu oceny trafności wybranego koloru. Produkt nie jest przeznaczony do wykonywania poprawek malarskich. Do wymalowań testowych zaleca się użycie tego samego rodzaju narzędzia malarskiego, jak do wymalowań ostatecznych. Dla pojemności 0,45l ilość kolorów jest nieznacznie ograniczona. Mogą także wystąpić nieznaczne różnice dla tych samych kolorów pomiędzy pojemnością 0,45l a większymi.

Dane techniczne:

 • Baza:

A i C

 • Zawartość części stałych:

Baza A - Ok. 52% wag.

Baza C – ok. 49% wag. (w zależności od koloru).

 • Gęstość:

Baza A – ok. 1,32 g/cm3

Baza C – ok. 1,2 g/cm3 (w zależności od koloru).

 • Stopień połysku:

Mat [5] wg PN-EN 13300.  Farba daje matowe wykończenie powierzchni.

 • Odporność na ścieranie:

Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.

 • Odporność na naświetlanie:

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu.

 • Przechowywanie:

W fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

 • Termin ważności:

3 lata od daty produkcji.

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):
 • Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.
 • Właściwości:

Ekologiczna receptura przyjazna środowisku potwierdzona certyfikatem Ecolabel. Farba polecana alergikom rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Minimlana - poniżej wymaganej normy - zawartość lotnych związków organicznych. Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa I. Wysoka wydajność i siła krycia. Trwałość powłoki i koloru w czasie. Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia. Dzięki zwięzłej strukturze farby, kurz i inne zabrudzenia w ograniczonym stopniu wnikają w głąb ścian.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Płyty G-K, gładzie szpachlowe można malować po całkowitym wyschnięciu. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować gładzią szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować gładź szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Tynki maszynowe z widoczną błyszczącą warstwą martwicy przeszlifować i oczyścić z pyłu. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki, a całą powierzchnię zmyć i odtłuścić, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią masą szpachlową Tikkurila Prestomax. Farby o połysku satynowym, półmatowym, półpołysku i połysku zmatowić w całości przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia użyć papieru o uziarnieniu 150-200. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Czynność gruntowania może zostać pominięta jedynie pod warunkiem doskonałego zachowania istniejącej powłoki malarskiej (producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą ocenę stanu faktycznego podłoża).

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić odpowiednią masą szpachlową Tikkurila Prestomax. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

UWAGA: Należy sprawdzić, czy zastosowana gładź/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podłożem: jeśli po lekkim przetarciu ręką szpachlówka „sypie się” lub pozostawia na dłoni ślad pyłu, oznacza, że podłoże jest sypkie i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Gruntowanie:

Tikkurila Optiva Primer

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk (dysza 415/418, ciśnienie 150-180 bar).

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby do 5% wodą.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć 2 warstwy Tikkurila Optiva Matt [5]. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. W przypadku stosowania kolorów oznaczonych w systemie barwienia jako słabo kryjące (LH) oraz intensywnych kolorów z bazy C konieczne jest użycie farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.

Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił  min. 4 godziny. W przypadku malowania w niższej temperaturze lub w warunkach  podwyższonej wilgotności czas schnięcia się wydłuży, dlatego należy wydłużyć  odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.